logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
ZAČNITE TUKAJ
Naslovnica
Predstavitev
Pravila in zakoni
Novice
EU kotiček
Zadružništvo
Koristne povezave
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
EVROPSKI KONGRES KMETOV Natisni

Evropski kongres kmetov v Linzu pozval k stabilnemu proračunu brez krčenja sredstev za neposredna plačila in razvoj podeželja, pomladitvi kmetijstva in poenostavitvi sistema.

V Linzu v Avstriji je od 10. do 12. oktobra 2018 Združenje evropskih kmetov in zadrug, COPA-COGECA, organiziralo Kongres evropskih kmetov z naslovom »Ohranimo evropsko prehransko prihodnost«. Kongres je bil namenjen predvsem številnim strateškim razpravam o vplivih na prihodnost Evropske Unije in njene kmetijske politike. Prvi dan pred uradnim odprtjem kongresa sta bili organizirani dve delavnici, ki sta svojo pozornost osredotočali na iskanje rešitev za prihodnost kmetijstva. Prva delavnica je obravnavala pomembnost upravljanja divjih živali za kmetijstvo in ohranitev velikih zveri kot konflikt interesov. Druga delavnica pa je bila namenjena pametnim poslovnim modelom za kmetovanje v prihodnosti.

Na glavnem plenarnem zasedanju kongresa so osrednje vsebine bile namenjene razpravi o prihodnjem proračunu Unije in prihodnji skupni kmetijski politiki. Evropski Komisar za kmetijstvo je v svojemu govoru poudaril pomembnost pogajanj za novo obdobje skupne kmetijske politike po letu 2020. Izpostavil je izzive, ki čakajo evropsko kmetijstvo, saj se proračun zmanjšuje, izzivi za kmetijstvo in EU na splošno pa so vedno večji. Dejstvo je, da Velika Britanija zapušča Evropsko Unijo, to pa spremljajo težave, ki jih prinaša ta proces. Vendar je zagotovil, da bo Evropska Unija podpirala tudi britanske kmete, saj je mnenja da so bili zavedeni pri odločanju o prihodnosti Velike Britanije v EU.

V politične razprave so bili vključeni tudi drugi tekoči procesi, kot sta Brexit in mednarodna dvostranska trgovinska pogajanja, naložbe, kot gonilna sila konkurenčnosti na področju kmetijstva in pridelave hrane, ter okoljske ambicije Evropske Unije v kmetijstvu in gozdarstvu. Na letošnjem kongresu so si prizadevali preučiti, kako lahko izzivi, ki vplivajo na EU in zlasti na kmetijski sektor, postanejo možnosti za zagotavljanje bolj trajnostnega, konkurenčnega in gospodarsko uspešnega evropskega kmetijstva. Kongres je obravnaval tudi vlogo evropskega kmetijstva v globalnem kontekstu, tako v smislu okoljskih obveznosti in sprememb podnebja, kot inovacij in trgovanja. Poudarek je bil na dejstvu, da so kmetje primarni proizvajalci hrane in cilju zagotavljanja varne in kakovostne hrane za evropske potrošnike po dostopnih cenah, hkrati pa k izboljšanju evropskega okoljskega stanja in prispevanju k rasti in zaposlovanju v kmetijstvu. Kongres je poudaril, da so kmetje pripravljeni biti del rešitev in bodo potrebovali podporo in vodstvo s strani organov oblasti, da bodo zagotovili kmetijstvo, kakršnega si želi družba. Glede prihodnje SKP je kongres pozval k stabilnemu proračunu brez krčenja sredstev neposrednih plačil ali razvoja podeželja. Poenostavitev sistema mora biti prednostna naloga, zlasti na ravni držav članic, kjer bo potrebna visoka stopnja preglednosti za razvoj nacionalnih strateških načrtov in bo zagotavljala enotnost skupne kmetijske politike v članicah. Kmetijski in gozdarski sektor bosta potrebovala vsa razpoložljiva orodja za naložbe, inovacije in izkoriščanje poslovnih priložnosti. Naložbe v infrastrukturo, logistiko in nove tehnologije so med najpomembnejšimi področji. Diskusija je izpostavila tudi nekaj pozitivnih ukrepov v zvezi z izobraževanjem, usposabljanjem in spretnostmi, ki so resnično pomembne za privabljanje mlajše generacije. Dogodka se je udeležil tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije s sodelavci. Naslednji Evropski kmetijski kongres bo na Hrvaškem oktobra 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters