Celjska regija

Kmetijska zadruga Vransko, z.o.o.

Vransko 59, 3305 Vransko

Hmezad kmetijska zadruga Gotovlje, z.o.o.

Gotovlje 71, 3310 Žalec

Dolenjsko-Belokranjska regija

Gorenjska regija

Kmetijsko gozdarska zadruga M Sora, z.o.o.

Trg osvoboditve 2, 4226 Žiri

Južno-Primorska regija

Kamniško-Zasavska regija

Mlekarska zadruga na Prevojah in za okolico, z. b.o.

Veidrov trg 7, 1225 Lukovica

Ljubljanska regija

Kmetijska zadruga Stična, z.o.o.

Cesta II..grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica

Kmetijska zadruga Dolomiti-Dobrova, z.o.o.

Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova

Kmetijska zadruga Dobrepolje, z.o.o.

Videm 36, 1312 Videm Dobrepolje

Notranjska regija

Posavska regija

Kmečka zadruga Kostanjevica, z.o.o.

Kambičev trg 1, 8311 Kostanjevica

Kmečka zadruga Bohor, Koprivnica z.o.o.

Koprivnica 39, 8282 Koprivnica

Kmečka zadruga Brežice, z.o.o.

Pod obzidjem 39, 8250 Brežice

Vinogradniško vinarska zadruga Bizeljsko – Brežice, z.o.o.

Bizeljska cesta 38, 8259 Bizeljsko

Prekmursko-Prleška regija

Zadruga za vzrejo žrebet Ljutomer, z.b.o.

Cesta I. Slovenskega tabora 16, 9240 Ljutomer

Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci, z.o.o.

Ul. Rada Pušenjaka 8, 9240 Ljutomer

Ptujsko-Ormoška regija

Zadruga Kooperativa Kristal, z.o.o.

Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož

Perutninarska zadruga Ptuj PZP z.o.o.

Sp.Hajdina 17, 2250 Ptuj

Koroško-Savinjsko-Šaleška regija

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga z.b.o.

Celjska 118, 2380 Slovenj Gradec

Severno Primorska regija

Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o.

Goriška cesta 13, 5271 Vipava

Štajerska regija

Kmetijska zadruga Rače, z.o.o.

Cesta talcev 1, 2327 Rače

Gozdarsko kmetijska zadruga Pohorje, z.o.o. Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 35a, 2310 Slovenska Bistrica

Kmetijska zadruga Lovrenc na Pohorju, z.o.o.

Gornji trg 44, 2344 Lovrenc na Pohorju

Članice, ki oblikujejo posebno skupino

Kapitalska zadruga, z.b.o.

Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana