logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Zadružna akademija 2015 Natisni

Zadružna akademija: Sestavljanje letnega poročila za leto 2014 

Ciljna skupina: računovodje, finančni delavci

Vsebina seminarja:

 • Vsebina letnega poročila glede na velikost zadrug
 • Predhodna opravila pred sestavo zaključnega računa: popis, zunanje potrditve stanj
  in druge notranje kontrole
 • Vrednotenje in ocenjevanje posameznih postavk iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida
 • Obračun davka od dohodka pravnih oseb, davčno priznani prihodki in odhodki, olajšave, optimiranje davka
 • Novosti in predvidene spremembe
 • Vedno aktualne teme: prejemki fizičnih oseb, gotovinsko poslovanje, itd. 
 • Razprava o problemih računovodenja v zadrugah in odgovori na vprašanja

Seminar je priporočljiv tudi za manjše zadruge, ki niso zavezane k opravljanju revizije.
Predavateljica: Bernarda Simončič, pooblaščena revizorka, Revizijska hiša Simončič d.o.o.
Termin: 27. januar 2015

Zadružna akademija: Vodstvena komunikacija za dobre odnose, motivacijo in večjo učinkovitost
Ciljna skupina: vodstveni delavci in drugi zaposleni v zadrugi

Vsebina delavnice:
1. MOJE VODSTVENE KOMPETENCE

 • Moja vedenja, motivacija, naravnanost, vrline, pretirane vrline
 • Kako odrejam naloge - je vsem jasno kaj, zakaj, do kdaj in kako?
 • Preverjanje opravljene naloge in povratna informacija. Kako podati motivacijsko pohvalo in kritiko?
 • Kaj lahko spremenim pri sebi, da bodo sodelavci spremenili svoja vedenja?
 • Kakšen je učinek stavkov: »Stokrat sem ti že povedal!«, »Tako ne gre več naprej!«,

»Nehaj se dreti name!«, »Ali izklopiš možgane, ko prideš v službo?«

 • Kako upravljam svoja čustva?

2. UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI

 • Težavna vedenja sodelavcev in kako jih upravljati
 • Motivacija različnih sodelavcev k skupnemu cilju
 • Potrebni in nepotrebni konflikti
 • Kako vodim pogovor o konfliktu?

3. ORGANIZACIJA DELA IN POVEČANJE UČINKOVITOSTI

 • Opredelitev cilja in poti za njegovo doseganje
 • Kako lahko bolje organiziram sebe in sodelavce?
 • Kaj mi krade dragoceni čas?

Predavateljica: Polona Zupančič, Sedi5 podjetniško svetovanje d.o.o.
Termin: predvidoma marca  2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters