logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Državni svet za enakovreden položaj zadrug v protikriznih ukrepih Natisni

Državni svet je na seji, ki je potekala v četrtek, 2. aprila 2009 sprejel odložilni veto na Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije. Postopek za odločanje o odložilnem vetu je kot predsednik Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev v Državnem svetu sprožil Peter Vrisk, državni svetnik in predsednik Zadružne zveze Slovenije.
Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije ureja državna jamstva bankam, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo za zadolževanje kreditojemalcev - gospodarskih subjektov. Zakon opredeljuje gospodarske subjekte kot osebe, organizirane v statusni obliki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, s sedežem v Republiki Sloveniji. Zadruge kot gospodarski subjekti niso urejene v Zakonu o gospodarskih družbah, temveč v Zakonu o zadrugah kot posebnem zakonu, ki zadrug ne opredeljuje kot gospodarske družbe. Navedena določba v sprejetem zakonu pomeni, da so posojila zadrugam iz jamstvene sheme izključena.
Zadruge poslujejo na trgu pod enakimi pogoji kot gospodarske družbe, praktično v vseh dejavnostih, od kmetijstva, predelave do trgovine in drugih storitvenih dejavnosti. Posledice finančne in gospodarske krize prizadevajo zadruge enako kot druge gospodarske subjekte. Vključitev zadrug v ukrep bi zagotavljala zadrugam enake možnosti pri opravljanju njihovih dejavnosti in s tem tudi večjo učinkovitost porabe javnih sredstev. Enakopravno upoštevanje zadrug prispeva tudi k uresničevanju javnih interesov za neovirano konkurenco in smotrno uporabo proračunskih sredstev, kar ne more biti zagotovljeno, če je en del gospodarskih subjektov, čeprav manjšinski, iz protikriznih ukrepov izključen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters