logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Na obisku pri zadružnih organizacijah v Nemčiji Natisni

Zadružna zveza Slovenije je skupaj s Kapitalsko zadrugo in Deželno banko Slovenije organizirala strokovno ekskurzijo za organe upravljanja in vodenja ter sodelavce v Nemčijo. Obiskali smo Nemško zadružno zvezo Raiffeisen, Nacionalno zvezo nemških zadružnih bank (BVR -Zvezno združenje ljudskih in Raiffeisen bank), Nemško kmečko zvezo in Kmetijsko zadrugo Trebbin. Namen obiska je bil seznaniti se z delovanjem zadružnega sistema v Nemčiji in razširiti medsebojno sodelovanje.
Nemška Raiffeisen zveza je krovna organizacija vseh kmetijskih in živilskih zadrug sklopa Raiffeisen v Nemčiji. Je nepolitična organizacija, ki podpira zadružna podjetja. V zvezo je včlanjenih 3.086 zadružnih podjetij s skupnim prometom v višini 40 milijard €. S svojim širokim izborom storitev je nosilni steber nemških zadružnih organizacij. Za članice opravljajo zadružno revizijo, svetujejo in opravljajo druge storitve. Nemška Raiffeisen zveza zaposluje okoli 103.000 zaposlenih in usposablja 5.000 pripravnikov, v mandatnem obdobju 2006 – 2011 ji predseduje Manfred Nüssel.
Nacionalna zveza nemških zadružnih bank je krovna organizacija zadružnega kreditnega sistema v Nemčiji. Zveza združuje 1.232 lokalnih bank s 13.625 poslovalnicami, ki zaposlujejo preko 161.000 zaposlenih, imajo 16 milijonov članov. Letna skupna bilančna vsota vseh bank je skoraj 1.000 milijard evrov. Skupno število komitentov je 30 milijonov. Zadružne banke dosegajo v Nemčiji 15 odstotni tržni delež in so po velikosti tretje na trgu. Zveza zastopa svoje interese in interese svojih članic na državni in na mednarodni ravni.Trenutni predsednik je Uwe Fröhlich, ki je funkcijo prevzel letos.
Nemška kmečka zveza je krovna organizacija kmetijskih zvez v Nemčiji in velja za najmočnejše nepolitično interesno združenje v Nemčiji. Članstvo v zvezi, ki je registrirana kot neprofitno društvo, ki ima sedež v Berlinu in predstavništva v Bonnu in v Bruslju, je prostovoljno. V Nemški kmečki zvezi je posredno včlanjenih 380.000 kmetov s svojimi družinami. Nemško kmečko zvezo vodi predsednik društva, ki je od leta 1997 naprej g. Gerd Sonnleitner.
Kmetijska zadruga Trebbin ustvari letno 22 milijonov evrov prometa, združuje 60 članov in ima 150 zaposlenih. Zadruga za člane izvaja tehnične storitve na podeželju kot so izposoja in prodaja delovnih strojev, razne obrtniške storitve, prodaja rezervnih delov za gospodarska in kmetijska vozila in v zadnjem času tudi proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov. Zadruga je tudi priznan izobraževalni center. Pomembna dejavnost zadruge so kmetijske storitve in pridelava. Glavna proizvodnja je prireja mleka, mesa in zelenjave ter proizvodnja bioplina. V okviru zadruge deluje tudi vodovodna služba in hotel s gostinskimi storitvami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
free hit counters