logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
05. ZADRUŽNIŠTVO
Kaj je zadruga in kako deluje
Izjava mednarodne zadružne zveze
Prednosti zadruge
Kako ustanoviti zadrugo
Kako postati član zadruge
Zadruge v Sloveniji
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Prednosti zadruge Natisni

Gospodarsko gledano je zadruga organizacija, ki omogoča ali olajšuje vključevanje različnih gospodarskih subjektov, med njimi tudi majhnih in srednjih podjetnikov oziroma podjetij (kmetov, obrtnikov itd.) v tržno gospodarstvo. Zadruga lahko zagotavlja članom prednosti, ki jih omogočajo prihranki zaradi večjega obsega proizvodnje oziroma poslovanja in jih člani s samostojnim nastopom na trgu ne bi mogli doseči ali pa bi jih dosegli v manjšem obsegu. Na podlagi sodelovanja članov zadruga lahko tudi izboljša pogajalski položaj članov na trgu, zlasti, če imajo poslovni partnerji članov zaradi tržne sestave (na primer monopol) bistveno širše možnosti izbire, boljši pregled nad informacijami in večjo tržno moč kot posamezni člani. Zadruga deluje po načelu samopomoči in je tesno vpeta v delovanje tržnega gospodarstva. Vendar nekateri pozitivni učinki njenega delovanja presegajo krog njenih članov. Zato mnoge države spodbujajo delovanje zadrug in spodbude zadrugam predvidevajo celo v svoji ustavi (med državami članicami EU na primer Grčija, Madžarska, Malta, Italija, Portugalska, Španija).

Prednosti so lahko tudi naslednje lastnosti zadruge:

  • Člani zadruge so osebe, ki v zadrugi niso samo pasivno udeležene s kapitalskim vložkom, temveč z zadrugo tudi sodelujejo in pridobivajo koristi pretežno na podlagi sodelovanja, ne pa kapitalske udeležbe. Zato je zadruga tesneje povezana s članstvom in v primerjavi z drugimi pravno organizacijskimi oblikami omogoča v večji meri poslovanje po načelih trajnostnega razvoja.
  • Zadruga je kadarkoli odprta za vstop novih članov, načeloma pa ni dolžna sprejeti osebe, ki izpolnjuje pogoje (obojestranska prostovoljnost članstva).
  • Članstvo v zadrugi je prostovoljno. Član lahko iz zadruge tudi izstopi, po prenehanju članstva pa se mu izplača delež. Vstop novih in izstop sedanjih članov ne zahtevata spremembe ustanovnega akta ali pravil. Spremenljivost števila članov sicer lahko pomeni tudi poslabšanje kapitalske podlage zadruge, če se zaradi izstopa članov zmanjša lastni kapital zadruge, vendar zakon za obvladovanje in omejevanje tveganja, ki izhaja iz spremenljivega števila članov in višine kapitala.
  • Dopušča, da se z zadružnimi pravili uvede najnižji znesek osnovnega kapitala, za srednje in velike zadruge pa je predpisana obveznost revizije letnega poročila.
  • Člani zadruge participirajo pri dodani vrednosti, ki bi sicer pripadala drugi osebi (posredniku).
  • Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega oziroma spremenljivega števila članov, zato je dojemljiva za vstop novih članov.
  • Zadruga zagotavlja članom demokratično upravo, medtem ko je v nezadružnih organizacijah glasovalna pravica neenakomerno razdeljena oziroma odvisna od vloženega kapitala.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters