logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Novice
Predlagani finančni okvir za prihodnjo skupno kmetijsko politiko je za Slovenijo nedopusten Natisni

Predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk ob objavi zakonodajnih predlogov Evropske komisije za skupno kmetijsko politiko 2021 – 2027 in okvirnega finančnega načrta, ki Sloveniji namenja občutno manj sredstev 3,9 % manj za neposredna plačila in 15% manj za razvoj podeželja povedal: «Slovensko kmetijstvo za uspešno soočanje z izzivi potrebuje več denarja in ne manj, zato moramo storiti vse, da v pogajanjih z Evropsko komisijo dosežemo popravek proračuna za Slovenijo. V kolikor nam to ne bo uspelo na ravni EU, pričakujemo, da bomo v okviru nacionalnega proračuna zagotovili dodatna sredstva za kmetijstvo.«

Če želi slediti slovensko kmetijstvo vsem izzivom, potrebuje stabilne in zadostne vire financiranja ter ukrepe prilagojene slovenskim razmeram. Slovenski kmetje v primerjavi z evropskimi, kmetujejo na bistveno težjih pogojih za kmetovanje, naše kmetije so majhne in razdrobljene, veliko je območij z omejenimi dejavniki za pridelavo. Z zniževanjem sredstev se bo tako še zmanjšala konkurenčnost slovenskega kmetijstva in agroživilstva ter krepil trend opuščanja kmetovanja in posledično pridelave hrane.

 
46. redni občni zbor Zadružne zveze Slovenije Natisni

V četrtek, 19. aprila 2018, je v Ljubljani potekal 46. redni občni zbor Zadružne zveze Slovenije. Na njem so se članice seznanile z delom zveze v preteklem letu, sprejele letno poročilo zveze za leto 2017 in razpravljale o delu v prihodnje. Članice so odločale tudi o spremembi pravil zveze, ki združujejo dve regiji Koroško in Savinjsko-Šaleško v eno regijo in združitev podprle. Opozorile so na izključevanje zadrug iz podpor namenjenim za izobraževanje starejših nad 45 let, na predolgo odločanje Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o vloženih vlogah. Zavzele so se za vzpostavitev masnih bilanc pri mesu, sadju in zelenjavi ter zahtevale poostreni nadzor inšpekcijskih služb. Članice je zanimalo, kdaj bodo v shemo izbrana kakovost vstopili prašičerejci in kdaj bo sprejeta uredba o podpori ustanovitvi organizacij proizvajalcev.

 
21. marec – Mednarodni dan gozdov, letos na temo »Gozdovi za trajnostna mesta« Natisni

21. marca vsako leto na pobudo generalne skupščine Združenih narodov obeležujemo mednarodni dan gozdov, dan posvečen promociji in ozaveščanju o pomenu trajnostne in skrbne rabe gozda, kot enega najpomembnejših naravnih bogastev. Skupna tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov po vsem svetu je »Gozdovi za trajnostna mesta«. Slovenija je dežela gozdov, saj gozdovi pokrivajo 58,4 % naše domovine. Naši gozdovi in drevesa, ki marsikje segajo tudi globoko v urbana območja so pomemben del identitete naše zelene Slovenije. Mestni in primestni gozdovi prebivalcem mest nudijo številne pozitivne učinke, saj izboljšujejo lokalno mikroklimo, delujejo kot »zračni filter«, ki odstranjuje škodljiva onesnažila in delce iz zraka, zmanjšujejo onesnaženje s hrupom in ščitijo naše domove pred bližnjimi cestami in industrijskimi območji. Gozdovi v in ob urbanih območjih zadržujejo vodo in preprečujejo poplave. Ker skladiščijo ogljik, pomagajo blažiti učinke podnebnih sprememb. Prav tako pa so mesni in primestni gozdovi pomembni za številne rastlinske in živalske vrste, pomagajo ohranjati biotsko pestrost mest, pozitivno vplivajo na turizem in spodbujajo aktiven in zdrav življenjski slog in so zelo koristni za fizično in psihično zdravje in počutje prebivalcev. Številne pozitivne učinke mesnih in primestnih gozdov podrobneje predstavlja Zavod za gozdove Slovenije v svojem sporočilu ob letošnjem Mednarodnem dnevu gozdov. Ob tej priložnosti Zavod za gozdove Slovenije pripravlja tudi številne dogodke po vsej Sloveniji. Več na http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/mednarodni_dan_gozdov_21_marec/index.html
 
Gradiva 45. Letnega posveta zadružnikov v Portorožu Natisni

»Kakšna bo prihodnost slovenskega kmetijstva in zadružništva po letu 2020« je bil naslov letošnjega 45. letnega posveta zadružnikov, ki je potekal 13. in 14. marca 2018 v Portorožu. Spodaj so vam na voljo vsa gradiva in prezentacije iz letošnjega posveta zadružnikov.

Prihodnost kmetijstva in pridelave hrane ter podeželja po letu 2020
ga. Branka Tome, namestnica vodje Oddelka za geografske označbe Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije

Prihodnost evropskega zadružništva po letu 2020
g. Paulo Gouveia, glavni svetovalec COPA COGECA za skupno kmetijsko politiko in zadružništvo
Gouveia prezentacija v angleškem jeziku
Gouveia prezentacija v slovenskem jeziku

Predstavitev zakonodaje in ukrepov kmetijske politike in PRP 2014 -2020
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Pogledi mladih na prihodnost kmetijstva po letu 2020
ga. Doris Letina, vodja skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko Zveze slovenske podeželske mladine

Slovenski pogledi in dileme na prihodnjo skupno kmetijsko politiko po letu 2020
dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Stanje v slovenskem kmetijstvu in na kmetijskih trgih
ga. Marjeta Pintar, Kmetijski inštitut Slovenije

Kaj se obeta slovenski predelavi hrane po 2020
dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev zadruge Vinakras Sežana

Predstavitev zadruge Agraria Koper

Predstavitev zadruge KZ Perutninarjev Pivka

Predstavitev podjetja Pivka Perutninarstvo, d.d.

 
Gradiva 45. Letnega posveta zadružnikov v Portorožu Natisni

»Kakšna bo prihodnost slovenskega kmetijstva in zadružništva po letu 2020« je bil naslov letošnjega 45. letnega posveta zadružnikov, ki je potekal 13. in 14. marca 2018 v Portorožu. Spodaj so vam na voljo vsa gradiva in prezentacije iz letošnjega posveta zadružnikov.

Prihodnost kmetijstva in pridelave hrane ter podeželja po letu 2020

ga. Branka Tome, namestnica vodje Oddelka za geografske označbe Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. 


Prihodnost evropskega zadružništva po letu 2020

g. Paulo Gouveia, glavni svetovalec COPA COGECA za skupno kmetijsko politiko in zadružništvo

Gouveia prezentacija v angleškem jeziku

Gouveia prezentacija v slovenskem jeziku


Predstavitev zakonodaje in ukrepov kmetijske politike in PRP 2014 -2020 

mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS


Pogledi mladih na prihodnost kmetijstva po letu 2020

ga. Doris Letina, vodja skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko Zveze slovenske podeželske mladine


Slovenski pogledi in dileme na prihodnjo skupno kmetijsko politiko po letu 2020

dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani


Stanje v slovenskem kmetijstvu in na kmetijskih trgih

ga. Marjeta Pintar, Kmetijski inštitut Slovenije


 Kaj se obeta slovenski predelavi hrane po 2020

dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani


Predstavitev zadruge Vinakras Sežana

Predstavitev zadruge Agraria Koper

Predstavitev zadruge KZ Perutninarjev Pivka

Predstavitev podjetja Pivka Perutninarstvo, d.d.

 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naprej > Konec >>

Rezultati 21 - 25 od 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
free hit counters