Zadružna zveza Slovenije je bila na sejmu AGRA 2021 prisotna z lastnim razstavnim prostorom, v prenovljeni obliki in na novi lokaciji (Hala A - razstavni prostor 130), kjer je vodstvo zveze v času sejma opravilo več poslovnih in vsebinskih srečanj s predstavniki zadrug, državnih institucij, ter drugimi ključnimi deležniki v sektorju kmetijstva.

Na razstavnem prostoru so se enotno ves čas sejma predstavljale zadružne vinske kleti in na zadružnih stojnicah s svojo ponudbo posamezne zadruge.

12 SEJEMSKA PREDSTAVITEV ZZA
13 SEJEM AGRA 2021 zzs

Preberite tudi