Ljubljana, 28. januar 2022

Cilj izobraževanja je zagotoviti poslovno učinkovite, informatizirane in ekonomsko močne zadruge, ki kot enakopravne partnerice v verigah vrednosti krepijo ekonomski, družbeni in socialni položaj svojih članov – slovenskih kmetic in kmetov, ki zadovoljnemu potrošniku nemoteno zagotavljajo varno, kakovostno, trajnostno pridelano in zaupanja vredno slovensko hrano.

Alenka Marjetič Žnider, Vodja oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo , je ob tem povedala: »Na naše povabilo na izobraževanje, ki smo ga na Zadružni zvezi razvili skupaj s partnerji iz Inštituta za digitalizacijo (IPM Digital), se je odzvalo 17 zadrug, kar kaže na veliko željo zadrug, da optimizirajo svoje poslovanje in delovne procese ter zgradijo konkurenčnejše okolje. Pomemben element izobraževalnega programa je tudi individualen pristop do udeležencev izobraževanja in njihovih zadrug, kjer je potrebno nuditi dodatno podporo za celostni pristop k digitalizaciji.«

Namen vseh aktivnosti v sklopu programa izobraževanja na temo digitalizacije kmetijskih zadrug je za članice ustvariti ustrezno okolje za proces digitalizacije, usposobiti zaposlene v zadrugah za pripravo akcijskih načrtov za uvedbo digitalnih rešitev in za uspešno kandidiranje tako na evropskih kot nacionalnih podporah za digitalno preobrazbo.

Program celostnega pristopa k procesu digitalizacije zajema postopek izdelave programskih dokumentov, upravljanje odnosov s kupci, upravljanje podatkov, uvajanje digitalnih rešitev, oplemenitenje in razvoj produktov z digitalnimi storitvami, usposabljanje kadrov, uvajanje elementov digitalne kulture in digitalnih poslovnih modelov, analize podatkov, varnost ter pripravo načrtov digitalne transformacije. Uspešno digitalno preobrazbo je mogoče izvesti le z ustrezno usposobljenimi in motiviranimi zaposlenimi znotraj posameznih zadrug, zato je se bo s pomočjo programa usposobilo posameznike, ki bodo sodelovali v programu in nato znotraj svojih lastnih zadrug samostojno vodili in usmerjali procese digitalizacije v zadrugi.

Aktivnosti v okviru programa bodo potekale skozi skupinsko delo na mesečni ravni, vsak udeleženec pa bo imel tudi možnost individualnega posveta s strokovnjaki. Tema tokratnega prvega srečanja je bila predstavitev razlogov za izvajanja digitalnega preoblikovanja zadrug in pomena digitalnih kompetenc oziroma digitalne pismenosti.


KZ Metlika se je hitro organizirala in prilagodila, nekaj sistemov smo že imeli in tako naredili hitro preusmeritev v direktno komuniciranje s strankami. Vse gre v digitalni svet in če nisi v trendu razvoja potem te ni. Zato smo kot zadruga že stopili na pot digitalne transformacije, vendar je to neprestan proces in velika zgodba. Pri zadrugi smo že vzpostavili spletno prodajo in digitalni marketing, trenutno delamo na obvladovanju zalog in uporabi napovedovanja za predvidevanje potreb na trgu. Odločili smo se za udeležbo na srečanjih, da bi pridobili dodatno širino in informacije od strokovnjakov, saj je dodatno znanje vedno dobrodošlo.«
Tatjana Malešič
direktorica KZ Metlika
3a
2a

Preberite tudi