Ljubljana, 29. 9. 2022 - Zadružna zveza Slovenije (ZZS) ocenjuje, da so naložbe kmetov, ki so organizirani v zadruge, organizacije proizvajalcev in skupine proizvajalcev (kolektivne naložbe) v zbirne centre za kmetijske pridelke in živino ter pripravo za trg v strateškem načrtu ustrezno prepoznane.

Pričakuje pa, da bo kmetijsko ministrstvo s prvo revizijo in spremembo načrta zvišalo največje vrednosti tovrstnih naložb v kmetijstvu in ustrezneje kot ključne za krepitev moči kmetov v verigah vrednosti prepoznalo tudi njihove kolektivne naložbe v predelavo in trženje.

Ker je bil strateški načrt v sprejem na vlado poslan brez predhodne seznanitve deležnikov s končnimi spremembami dokumenta in v luči spremenjenih razmer za kmetijsko-živilsko dejavnost zaradi vojne v Ukrajini, ZZS poziva ministrstvo, da nemudoma pristopi k njegovi reviziji s stališča zagotavljanja samooskrbe s hrano in prehranske suverenosti države.

Pogojevanja pri ukrepih vezanih na živinorejo je potrebno utemeljiti na strokovnih temeljih in s kmetijskimi organizacijami voditi pravočasen in transparenten dialog.

Preberite tudi