Kljub online izvedbi prvi Regijski posvet z odlično udeležbo zadružnikov – Zadruge v 2019 poslovale primerljivo z 2018 - Osvežena vizualna podoba in spletna stran ZZS

Ljubljana, 19. februar – Prvi letošnji regijski posvet za zadružnike, člane zadrug članic Zadružne zveze Slovenije (ZZS), je presegel pričakovanja. Zaradi epidemioloških ukrepov je namreč prvič v zgodovini zadružnike združil prek spletne platforme in zabeležil lepo udeležbo ter plodno razpravo. Zadružniki iz ljubljanske, kamniško-zasavske, gorenjske, južno-primorske, severno-primorske in notranjske regije so se seznanili s ključnimi tematikami tako strateških usmeritev kot novosti, s poslovnimi rezultati zadrug ter aktualnim dogajanjem v ZZS. Naslednji regionalni posvet bo – prav tako prek spletne platforme – potekal 26. februarja, udeležili pa se ga bodo lahko tudi vsi zadružniki prve regije, ki so današnjega zamudili.

Kljub novim razmeram je tradicijo potrebno negovati in ohranjati, pravijo v ZZS. Na prvem regijskem posvetu, enem izmed najpomembnejših letnih dogodkov ZZS, so tako sledili praksi preteklih let ter pozornost namenili podrobnemu pregledu aktualnega dogajanja in usmeritev ter konstruktivni razpravi.

V uvodnem pozdravu je dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zadružnike izpostavil pomen zadružništva in pogajalsko moč tako povezanih pridelovalcev v verigah oskrbe s hrano »od vil do vilic«.

Največ pozornosti je bilo sicer namenjeno aktualnemu delu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Tanja Gorišek iz MKGP je predstavila aktivnosti v prehodnem obdobju 2021/22, ukrepe novega strateškega načrta za SKP 2023 – 2027 in inštrumente za okrevanje gospodarstva po koronakrizi. »Če želimo kot članica obdržati evropski proračun, bomo morali dosegati resnične rezultate, ki jih je predpisala Evropska unija v obliki kazalnikov za spremljanje trajnostnega napredka.«.

Veliko pozornosti je bila deležna tudi predstavitev koncepta masnih bilanc in priprave nove zakonodajne ureditve, v kateri je Matjaž Guček, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavil: »Z uvedbo masnih bilanc bi se potrošniku zagotovil dodaten podatek o poreklu in želimo doseči konsenz, da se obveznosti za vodenje sledljivosti porekla prerazporedijo po celotni verigi«.

Pozornost je bila namenjena tudi izplačilu podpor in novosti dela Agencije RS za kmetijske trge in podeželje, katere je predstavil mag. Ervin Kosi, v. d. generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in poudaril, da je agencija v celoti prešla na digitalno poslovanje in izdajanje odločb.

Tradicionalno se je posveta udeležila tudi Deželna banka Slovenije, članica Zadružne zveze Slovenije. Članica uprave, mag. Barbara Cerovšek-Zupančič je predstavila novosti in ugodnosti, ki jih banka ponuja kmetom in zadrugam.

Zadruge so poslovale primerljivo z 2018

ZZS je tradicionalno predstavila tudi poslovanje svojih članic, tako na državni kot na regijski ravni ZZS. Rezultati so spodbudni. »Zadruge članice ZZS so v letu 2019 skupaj zabeležile preko 660.311.000 mio EUR prihodkov, poslovanje pa je bilo glede na leto 2018 primerljivo,« povzema predsednik ZZS Borut Florjančič. »ZADRUGE PREDSTAVLJATE GLAVNI STEBER KMETIJSTVA IN KMETIJSKE TRGOVINE. IMAMO SODOBNE, USPEŠNE IN MOČNE ZADRUGE, KI SO KOS IZZIVOM KRIZ, KAR TUDI STALNO DOKAZUJEJO. IMAMO ZVESTE IN PRIPADNE ČLANE.«

Pri blagovnem poslovanju zadruge članice ZZS v celotnem slovenskem odkupu dosegajo pomembne tržne deleže: mleko (75,0 %), klavno govedo (68,5 %), klavni prašiči (36,6 %), grozdje (68,3 %), pšenica (26,9 %), žita in koruza (32,8 %), krompir (26,7 %), zelenjava (25,9 %). V pomembnih količinah glede na celotni odkup v državi zadruge odkupujejo tudi sadje, hmelj in les.

Podrobnejši pregled poslovanja zadrug članic ZZS – ključni poudarki:

  • Zadruge članice v Ljubljanski in tudi Kamniško-Zasavski regiji so v letu 2019 beležile zmerno rast.
  • Zadruge članice iz Južno Primorske regije, ki se pretežno ukvarjajo s pridelavo sadja, zelenjave in grozdja ter predelavo (KZ Agraria in Vinakras Sežana), so v povprečnih prihodkih na posamezno zadrugo v zadnjih desetih letih prvič presegle povprečje članic ZZS. Zadruge Severno-Primorske regije (KZ Tolmin, Klet Brda, KZ Vipava, KGZ Idrija) zadnja 4 leta do leta 2019 beležijo enakomerno povečevanje povprečnih prihodkov na posamezno zadrugo.
  • Po celotnih prihodkih v letu 2019 je na prvem mestu Dolenjsko Belokranjska regija (KZ Metlika, KZ Trebnje, KZ Krka Novo mesto - pred združitvijo z KZ Trebnje) s skupno skoraj 126 mio EUR prihodkov, regija v zadnjih letih sicer beleži manjši upad prihodkov. Sledi ji Gorenjska regija (KGZ Sloga Kranj, KGZ Sava Lesce, KGZ Škofja Loka, KZ Cerklje, KZ Križe in KGZ M Sora Žiri) z malo več kot 115 mio EUR, katera od leta 2015 beleži konstantno povečevanje povprečnih prihodkov na posamezne zadruge.
  • Upad v prihodkih so zadruge beležile v Koroški in Notranjski regiji, predvsem na račun težav trgovanja z lesom.

ZZS v prenovljeni podobi in novo spletno stranjo

Za svež veter in spodbudo z novim zaletom so v ZZS poskrbeli tudi z osveženo vizualno podobo in novo spletno stranjo ZZS, ki so ju predstavili na posvetu. Prepoznavni znak v obliki dveh klasov tako osvežujejo zlata barva zrelega žita, dodatna prepletenost in postavitev v obliki črke S – Slovenije. Nova podoba se že uporablja v tiskovinah in informativnih komunikacijah zveze, zaživela pa je tudi na novi spletni strani. »Obstoječe spletno mesto je zvezi dobro služilo dolgo časa, s prenovo pa smo mu dali še bolj osrednjo vlogo pri informiranju zadružnikov. Veliko pozornosti smo namenili uporabniški izkušnji, kako uporabniku olajšati dostop do informacij, ki jih išče. Naš namen je, da spletna stran prevzame vlogo osrednjega informativnega vira ter da jo zadružniki sprejmejo kot stičišče vseh, za njih pomembnih informacij,« pojasnjuje vodja oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo pri zadružni zvezi Slovenije Alenka Marjetič Žnider.

Spletna stran vsebuje tudi glavne poudarke delovanja zveze, novice in seznam članic ZZS. V mesecu marcu bo objavljen tudi nov sistem za registrirane uporabnike, kamor bodo dostopale zadruge članice in njihovi zaposleni. Ta bo članicam omogočal preglednejši sistem za dostopanje do informacij, ki so pomembne za njih. Od novic, dogodkov do informacij o sejah, sklepih, analiz kmetijskih trgov, strokovnih gradiv in publikacij.

Preberite tudi