Seje so se udeležili tudi predstavnik ZZS. Na seji so prisotni razpravljali o možnostih uvedbe sistema nadzora masnih bilanc za kmetijske pridelke in živilske proizvode, ki niso pakirani in ni označeno poreklo. Na trgu se pojavljajo ponudniki kmetijskih proizvodov in živil, za katere je navedeno slovensko poreklo, čeprav to ni in s tem zavajajo potrošnike in povzročajo gospodarsko škodo slovenskim rejcem in pridelovalcem. Člani skupine so ugotovili, da je treba urediti evidence tako živali, kakor tudi kmetijskih pridelkov (sadje, zelenjava in poljščine) in urediti nadzor nad pretokom blaga v celotni verigi od pridelovalca in vključno s trgovino.

Preberite tudi