V ponedeljek, 22. februarja 2021, je preko video povezave potekala seja delovne skupine za vino pri COPA COGECA (organizacija evropskih kmetov in evropskih kmetijskih zadrug). Na seji so obravnavali razmere na trgu z vinom, izmenjali mnenja glede Evropskega načrta za premagovanje raka, se seznanili z delegirano uredbo EU 2020/884 in razpravljali o podaljšanju sadilnih pravic, ki potečejo v 2021.

Prisotni so izpostavili, da je sektor še zmeraj v velikih težavah, predvsem zaradi zaprtja HoReCa sektorja v preteklem letu. Na področju maloprodaje poročajo o dobri prodaji vina, vendar ne nadomešča izpada pri HoReCa. V številnih državah članicah niso izvedli nobenih ukrepov, ki bi razbremenili trg z vinom, saj ali niso bili na voljo sredstva ali pa pogoji niso ustrezali vinogradnikom. Povsod poročajo o visokih zalogah vina, zlasti v državah, kjer so preko turistične sezone tržili mnogo vina. Prisotni so bili tudi v skrbeh tudi zaradi izvoza vina na tretje trge, saj poleg pandemije ovirajo trženje vina tudi zapleti s tretjimi državami, kot so kazenske dajatve s strani ZDA in Brexit. Izpostavili so tudi trgovinski sporazum s skupino južnoameriških držav Mercosur. Člani delovne skupine vztrajajo, da mora Komisija EU vztrajati pri istih standardih za uvoz kmetijskih pridelkov, kakršni veljajo za evropske kmete, sicer bo prišlo do izkrivljanje trga v škodo evropskih kmetov. V nadaljevanju so obravnavali evropski strateški načrt boja proti raku. Prisotni so si bili enotni, da je treba podpreti boj proti raku, vendar ne podpirajo dodatnih obremenitev vinskega sektorja, saj zmerno pitje alkoholnih pijač ni zdravju škodljivo. Strinjali so se, da je treba biti previden pri komuniciranju in poudariti blagodejne vplive zmerne konzumacije vina na zdravje. Delovna skupina je obravnavala tudi predlog sprememb EU uredbe 884/2020, kjer se predvideva sprememba pri sankcijah za neizpeljane projekte, če je realizacija bila ovirana zaradi višjih sil, kakor tudi poziv Komisiji EU, da podaljšajo trajanje sadilnih pravic, ki so potekle lani oz. potečejo letos.

Delovna skupina je imela tudi volitve. Vodenje skupine je prevzel g. Luca Rigotti iz Italije, podpredsednika pa sta za naslednji mandat izbrana ga. Anne Haller iz Francije in Christian Schwörer iz Nemčije.

Preberite tudi