Kmetijske organizacije poslanske skupine pozivamo, da v noveli zakona upoštevajo stališča stroke, tako pravne kot veterinarske in živinorejske. Zakonske spremembe pomenijo nezaupnico stroki in hud poseg v njeno integriteto.

Novela zakona kljub sprejetim amandmajem ne odpravlja neustavnosti in drugih nesprejemljivih rešitev. Na to je jasna opozorila podala zakonodajno-pravna služba DZ.

Nesprejemljivo je, da imajo kvalificirani prijavitelji s 40 urnim tečajem pooblastila uradnih oseb. Vztrajamo pri boljši rešitvi: kadrovski okrepitvi veterinarskih inšpektorjev in ne v vključevanju zainteresiranih laikov brez ustreznih znanj o upravnih postopkih in znanj veterinarke stroke.

V noveli zakona ostajajo sporne rešitve glede privezovanja psov, videonadzora klavnic, uveljavitvi prehodnih hlevov ter posebne enote uradnih veterinarjev.

Zaščita živali je v interesu vseh nas, vendar ne želimo, da bi slabe in nedodelane rešitve povzročile manj učinkovit sistem varstva živali, kot ga imamo do sedaj.

Povezava do podprtega pisma poslanskim skupinam: TUKAJ

Preberite tudi