Minister dr. Jože Podgoršek se je 12. 2. 2021 mudil na delovnem obisku v Beli krajini. Terenski obisk je bil prvenstveno namenjen seznanitvi s stanjem na področju kmetijsko živilskega sektorja, s poudarkom na sadjarstvu, živinoreji, prireji mleka in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v luči posledic epidemije covid-19 na te sektorje.

Minister je obiskal tudi KZ Metlika, ki se v času epidemije covid-19 prav tako sooča z mnogimi izzivi. Zadruga ima štiri večje programe: vino, mesnine, trgovina in gastro. Minister je predstavil tako imenovane protikoronske ukrepe, ki jih je že sprejela vlada ter tudi tiste, ki jih na ministrstvu še načrtujejo. KZ Metlika je izpostavila tudi težave v vinskem sektorju. MKGP bo za ta sektor pripravil podobne ukrepe, kot v prvem valu epidemije covid-19. Tudi na tem področju je minister izpostavil pomen povezovanja deležnikov v regiji, kjer ima prav zadruga ključno vlogo, saj je lahko nosilec regijskega razvoja. Izpostavil je tudi pomen vključevanja v shemo »Izbrana kakovost«, v okviru katere ministrstvo namenja precejšnja sredstva za promocijo domačih pridelovalcev.

Več o tem ...

Preberite tudi