Na Kongresu Zadružne zveze Slovenije (ZZS), ki je pod naslovom Na temeljih tradicije v poslovni model prihodnosti potekal na Brdu 9. 6. 2021, so se zadružniki posvetili nujno potrebnemu koraku digitalizacije zadrug. Ta korak, ki ga narekujejo tako vzori zadružništva iz tujine kot smernice EU na področju digitalne transformacije, predvsem pa potreba po še večji konkurenčnosti zadrug, je v nekaterih zadrugah že v teku, večina njih pa se, kot kažejo rezultati zadnje raziskave, s tem šele začenja spopadati. ZZS je predstavila vizijo transformacije, ki temelji na zasledovanju pobud zadrug članic, prepoznavanju njihovih potreb in postopnem razvoju glede na trenutno stanje v zadrugah.

Utrinke si lahko ogledate v spodnji video reportaži.


Kongres je s slavnostnim nagovorom otvoril predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša, ki je zadružnike spodbudil k nadaljnjem razvoju. »To, kar vi počnete, je nekaj več kot zgolj gospodarska dejavnost, več kot ohranjanje podeželja, je strateška dejavnost,« je dejal in še poudaril: »Slovenski kmet je del optimistične Slovenije, ki se zaveda, da denar ne raste na drevesu, da ni problem samo v tem, kako ustvarjeno deliti, ampak da je treba najprej nekaj ustvariti, biti pri tem pogumen, vztrajen, potrpežljiv, in da tisti, ki ustvarja, mora imeti prvo besedo pri delitvi.«

Spodbudne besede podpore sta kongresu namenila tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek ter državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrej Čuš. »Pred nami so pomembni izzivi, nova skupna kmetijska politika. Verjetno smo v tem delu na nekem križišču, kam želimo v naslednjem programskem obdobju, kam v prihodnosti. Neambicioznega progama kot minister ne želim podpisati. Želimo pripraviti finančne ukrepe, ki bodo slovenskemu kmetijstvu pomagali k boljši konkurenčnosti, odpornosti, prenosu znanja. To je tisto, kar slovensko kmetijstvo potrebuje,« je poudaril minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek. Andrej Čuš, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa je izpostavil, da je zadružništvo v razmahu, da se število zadrug povečuje in da se »vsi zavedamo, da bo prihodnost zelena, digitalna, krožna, si želimo, da to udejanimo v praksi.«

»Zadruge skladno z dogajanji na trgu danes prevzemajo moderne poslovne modele prihodnosti ter krepijo svojo vlogo pomembnega tržnega akterja. Digitalizacija je pomemben proces transformacije v uspešen poslovni model prihodnosti slovenskega zadružništva, ki z letošnjim kongresom dobiva nov zalet za prihodnost,« je povedal Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. V ZZS so zadrugam ponudili usmeritev ter svetovalsko pomoč pri korakih digitalizacije. »V sodelovanju z doc. dr. Primožem Banovcem smo glede na obstoječe stanje definirali nadaljnje korake, ki bodo zadrugam v veliko pomoč pri oblikovanju njihove poti digitalne transformacije. Zadrugam bomo nudili pomoč in sofinancirali predvsem znanje ter koordinacijo v želji, da zadruge prepoznajo potrebo po skupni poti,« je dodal.

Slovensko zadružništvo se dobro zaveda, kako pomembna je ta transformacija v sodobnem gospodarstvu, ki je že danes močno podprto z informacijami, v prihodnosti pa bo to še toliko bolj izrazito. Vendar za zadruge taka transformacija ni preprosta. Tako iz finančnega kot kadrovskega vidika, potrebna pa je seveda tudi strokovna usmeritev. »Sprememba vedno predstavlja izziv za posameznika, za kolektiv, za družbo, pa vendar je to pot lažje prehoditi skupaj, z občutki solidarnosti in medsebojne podpore. Kdor se tega bolj zaveda, kakor vsi mi, ki delujemo v kmetijstvu, ki zahteva trdno, predano in povezano delo ne glede na razmere in pojave,« poudarja Borut Florjančič.

Kmetijstvo se danes sooča z enim največjih razkorakov med ceno vhodnega kmetijskega repromateriala in cenami kmetijskih produktov. Ravnovesje na trgu je porušeno, porazdelitev zaslužka pa je prevešeno na drugi konec dobavne verige. Zadružniki se zavedajo, da je z vsemi možnimi ukrepi to razmerje potrebno popraviti in kmetu zagotoviti pravično plačilo. Digitalna transformacija je le eden izmed vidikov, ki so ključni za ohranitev, napredek ter tehnološki in inovativni razvoj zadrug, članov in kmetij v prihodnje.

Res šele začenjamo, a cilj je jasen

Kot je pokazala statistična analiza, ki so jo v letošnjem letu za ZZS izvedli na Inštitutu za Digitalizacijo IPM Digital, se zadruge pomena digitalne transformacije dobro zavedajo, a jim primanjkuje znanje razvojnih korakov. Slabo je tudi zavedanje o pomenu digitalnih podatkov, digitalni kanali in tehnologije, če so razviti, so v podporni, sekundarni vlogi, pri njihovi uvedbi pa se odločajo predvsem za lažje uvedljive pristope. Sam digitalni razvoj zadrug ni dovolj povezan in strukturiran. Rezultati so enotni, neglede na regijo in panogo, je še pokazala analiza.

Proces digitalizacije zadrug je zahteven in dolgotrajen, zahteva transformacijo na več ravneh in v postopnih korakih. Doc. dr. Primož Banovec, ki je z ZZS sodeloval pri postavitvi vizije in definiranju korakov transformacije, je izpostavil, da je z razvojem vizije digitalizacije slovenskih zadrug »oblikovana smer razvoja tega področja, ki bo poleg nadgradnje in bolj usklajenega ter primerljivega razvoja informacijskih rešitev v okviru prepoznanih opredelilo tudi usmeritve za trenutno komajda prepoznavne procese, je pa njihova digitalizacija nujna za dolgoročno stabilno poslovanje zadrug v konkurenčnem okolju, ki se hitro digitalizira

Ključne prednosti digitalizacije zadrug so prepoznavne v boljšem spremljanju trgov, tako da strani povpraševanja, kot tudi ponudbe, podpori procesom trženja, napredni sledljivosti in procesih certificiranja, notranji optimizaciji delovanja zadrug, izboljšani povezljivosti s centri znanja ter mednarodnim in čezmejnim okoljem.

Odlična udeležba zadružnikov

Kongresa se je udeležilo več kot 130 zadružnikov, predstavnikov zadrug članic. Lepa udeležba potrjuje željo po povezovanju in skupnem razvoju in je omogočila tudi plodno razpravo, s katero je kongres dobil zaključni poudarek.

Zadružniki motivirano in zagnano gledajo naprej, pripravljeni na zahteven proces digitalizacije, ki bo njihovo vlogo na slovenskem trgu dodatno okrepil. Za to je na kongresu poskrbela tudi najuspešnejša slovenska smučarska tekačica olimpijka Petra Majdič, katere zgodba o uspehu je zadružnikom dala še dodatno spodbudo. »Najdite ljudi okrog sebe, vsaj enega, ki bo verjel v vašo zgodbo o uspehu bolj kot vi, vseeno je kdo od vas zmaga, pomembno je, da si vsi prizadevate k skupnemu cilju«, je dejala. Poudarila je načrtovanje in postavljanje ciljev ter položila na srce, da si s povezovanjem s skupnimi močmi utirajo pot.


  • Gradiva s kongresa so objavljena na tej spletni strani.
  • Posnetek otvoritve in slavnostne akademije je objavljen na tej tej povezavi.
  • Predsednik vlade Janez Janša slavnostni govornik na kongresu Zadružne zveze Slovenije. Povezava >>
  • Minister dr. Jože Podgoršek na kongresu Zadružne zveze Slovenije. Povezava >>

Preberite tudi