Petek 10. december 2021

Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je tudi v letošnjem letu v decembru organizirala Kolegij predsednikov in direktorjev zadrug članic Zadružne zveze Slovenije. Vsakoletni decembrski kolegij je priložnost, da se strnejo pogledi o dogodkih tekočega leta in se hkrati zazremo v prihajajoče aktivnosti katere bodo krojile nadaljnje delo Zadružne zveze.

Kolegija so se tudi tokrat udeležili predstavniki vodstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter zbranim predstavili ključne informacije in stališča prihodnje kmetijske politike. Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je predstavil ključno tematiko zadnjega obdobja, ki je prešla v finalno fazo pred oddajo na Komisijo EU – Strateški načrt za obdobje 2023 do 2027. Izpostavil je, da kljub temu, da postopki usklajevanj še niso povsem zaključeni, veliko dela tako ministrstvo kot deležnike čaka tudi pri pripravi izvedbenih predpisov. Na zastavljena vprašanja udeležencev je odgovarjal tudi g. Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zbrane je nagovoril predsednik Zadružne zveze Slovenije, g. Borut Florjančič, ki je predstavil poglede Zadružne zveze Slovenije na proces priprave Strateškega načrta Skupne kmetijske politike, ter predstavil vsa stališča in pripombe zveze.


Zveza je skupaj s svojimi strokovnimi odbori aktivno sodelovala pri pripravi ter podajanju stališč tekom celotnega procesa priprave strateškega načrta. Odločno smo nasprotovali prenosu sredstev iz prvega v drugi steber in izpostavili nujnost finančnih instrumentov tako za kmetijska gospodarstva kot zadruge. Zavzeli smo se za višja nacionalna sredstva in dvig stopnje financiranja za kolektivne naložbe zadrug.
g. Borut Florjančič
predsednik Zadružne zveze Slovenije

V nadaljevanju je bila predstavljena tudi Novela Zakona o zadrugah, katera je začela veljati 7. avgusta 2021 in prinaša novosti na področju obveščanja zadrug, revizije poslov in novost, ki opredeljuje Zadruge s posebnim pomenom. V prihajajočem letu zveza pričenja s Programom digitalne preobrazbe zadrug in s postavljanjem okolja znotraj katerega bo digitalna transformacija za zadruge lažja.

Program bo temeljil na izobraževanju koordinatorjev v zadrugah, kateri bodo to znanje in veščine prenesli tudi v praktično izpeljavo digitalizacije v zadrugah.

Za konec je udeležence nagovoril mag. Jože Lenič, ki jim je spregovoril o pomenu učinkovite komunikacije ter poudaril neizmerno moč, ki jo prinaša komunikacija v vseh življenjskih okoliščinah, predvsem pa v poslovnem svetu.

Preberite tudi