Na seji so obravnavali razmere na trgu s klavnimi prašiči in možnosti za izboljšanje razmer. V večini držav članicah poročajo o izjemno nizkih odkupnih cenah klavnih prašičev kot tudi o zastojih pri odkupu klavnih prašičev. Hkrati so vsi poročali o izjemnem dvigu cen repromateriala, predvsem krmil. Pri predlaganju ukrepov so izpostavili finančno pomoč rejcem, kakor tudi začasni in trajni umik svinjskega mesa in pospešen izvoz svinjskega mesa na tretje trge.