Ljubljana, 23. maja - Zadružna zveza Slovenije in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto sta danes predstavili pestro ponudbo trgovine in doživetvenega prostora Trgovina pri Zmaju, kjer sta v partnerskem odnosu združili moči. Nekdanja Učilna okusov pod Plečnikovimi arkadami osrednje ljubljanske tržnice bo poslej na enem mestu združevala ponudbo kmetijski zadrug iz avtentičnih surovin vseh slovenskih regij ter s tem podeželje celotne Slovenije pripeljala v center Ljubljane.

Oba partnerja projekta sta se za sodelovanje odločila zavedajoč se, da le-to prinaša mnoge prednosti. »Trgovina pri Zmaju« bo več kot le prostor, v katerem bodo Ljubljančani in ostali obiskovalci lahko kupili sveže, domače zadružne izdelke iz celotne Slovenije. Trgovina, lahko bi jo poimenovali tudi predstavitveni prostor, bo namreč prvi primer enotne predstavitve celotne zadružne ponudbe,« je pojasnil Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. »Tu bodo kupci našli dodano vrednost v vseh pogledih: kakovosti, avtentičnosti, okusov in seveda zadružniškega duha, ki ga vsak izdelek nosi v sebi. In priložnost, da se podrobneje spoznajo, odkrivajo, raziskujejo vse, kar zadruge in zadružna podjetja ponujajo slovenskemu kupcu. Kjer grejo lahko v globino in spoznajo tudi lokalne surovine, ki so jih za skupno predelavo v odlične izdelke njihovih zadrug pridelale družinske kmetije. Lahko pa le iz nabora prepoznajo tisto, kar jim odgovarja. Je torej prostor spoznavanja. Zato bo kot tak zaživel postopoma in tudi v koraku z letnimi časi. Naš namen s trgovino je tudi opozoriti na nenadomestljivo vlogo zadrug in zadružništva za ohranjanje produktivnega in vitalnega podeželja ter na njihovo vlogo v slovenskem gospodarskem prostoru,« je še dodal.

Tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki je doslej na isti lokaciji pod Arkadami vodila t.i. Učilno okusov, si s sodelovanjem obeta mnoge prednosti. »Poleg mnogo bogatejše ponudbe in priložnosti za sezonsko obarvane in regijsko specifične doživetvene vsebine, partnerstvo prinaša še eno izredno pomembno novost. Zadružništvo bo postalo tudi pomemben del izobraževalnega procesa; študentje, ki se v naslednjem študijskem letu vpisujejo na Visoko šolo za razvoj podeželja Grm Novo mesto, bodo že lahko v okviru študijskih predmetov poslušali tudi predmet Zadružništvo, ki ga šola pripravlja v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije,« je pojasnila dekanja šole izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše in dodala: »Naše študente bomo skupaj z Zadružno zvezo Slovenije izobraževali o pomenu povezovanja, sodelovanja, soustvarjanja in mreženja pri trženju produktov, pomenu skupne, enotne in razpoznavne blagovne znamke ter vlogi lokalnih produktov za kakovostno življenje in zdravje posameznika. Opolnomočili jih bomo tudi z izzivi, usmerjenimi v robotizacijo, digitalizacijo, sodobne informacijske tehnologije, trajnost, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe in drugo.«

Vsak mesec bogatejša in sezonsko obarvana ponudba, jeseni se pričnejo tudi izobraževalne vsebine

Danes so v ponudbi Trgovine pri Zmaju zbrani izdelki petnajstih zadrug, vključno z zadružnimi vinskimi kletmi ter dveh zadružnih podjetij. Ponudba obsega jajca, mlečne izdelke (jogurti, sir, maslo), velik nabor mesnin, olja, sveže sadje in zelenjavo, pa tudi izdelke iz sadja (marmelade, sokovi,…), semena in izdelke iz oljnic, velik nabor zadružnih vin, žganja in likerjev ter tudi osnovne surovine, kot so žita in moka. Zadruge se predstavljajo tudi z lesenimi izdelki.

A to je šele začetek, pravijo v Zadružni zvezi Slovenije in napovedujejo še posebej pestro jesen, ko bodo poleg obogatene ponudbe izdelkov v Trgovini pri Zmaju zaživeli tudi izobraževalni dogodki. Florjančič je pojasnil:Posebnosti naših regij in ponudbe zadrug so pravzaprav brezmejne; posebnosti tradicij, obrtniških navad, pa tudi lokalni običaji in seveda recepture, kulinarične skrivnosti bodo prebivalcem in obiskovalcem prestolnice razkrite oziroma predstavljene v naši trgovini. Postopno, sezonsko specifično bomo organizirali delavnice in podobna izobraževanja, gostili prepoznavna gastronomska imena, predvsem pa dali prostor za predstavitev prav vsem zadrugam, članicam zveze.
Borut Florjančič
predsednik Zadružne zveze Slovenije


Še eno sodelovanje čisto sveže brsti v Trgovini pri zmaju. Sodelovanje z mladim podjetjem Slaščičarno in pekarno Klemen iz Trzina, s katero smo pričeli razvijati zadružni kruh, zadružne pekovske izdelke in zadružne slaščice iz slovenskih zadružnih surovin.

Nepozabni okusi KZ Tolmin: blagovna znamka mesnin Alpija in mlečni izdelki Mlekarne Planika

Na otvoritvi so zadružniki postregli z degustacijo izbranih dobrot. Predstavila se je ponudba Kmetijske zadruge Tolmin, ki vključuje 189 članov, kmetij iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec, ter Banjške planote iz občine Kanal. »Trgovina predstavlja novo priložnost, da se z izdelki vsak dan neposredno predstavimo prebivalcem Ljubljane in obiskovalcem. Verjamem, da se bomo iz tega projekta veliko naučili in postavili temelj za krepitev zadružnih pridelkov, izdelkov ter blagovnih znamk. Z odličnimi izdelki, ki jih zadruge ponujamo , izvajanjem degustacij, promocij in različnih kulinaričnih dogodkov bo ta točka pomembna obogatitev ponudbe v mestnem jedru,« je povedal direktor KZ Tolmin Nikola Šavle. Marija Mehle, vodja odkupa zelenjave in sadja pri KGZ Sloga Kranj, je izpostavila kako pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega podeželja imajo kupci sami, ko na trgovinskih policah izberejo pridelke slovenskega porekla in izdelke iz surovin slovenskega porekla.

Na otvoritvi so zablesteli Tolminski želodec, telečje hrenovke, izdelane iz 75-odstotnega telečjega mesa iz Posočja in slanine (oboje znamka Alpija), paradni konj Mlekarne Planika sir Tolminc, katerega v mlekarni med zorenjem vsakodnevno obračajo ročno, ter jogurt eko, izdelan iz mleka, ki ga v mlekarni pridelajo na lastnem ekološko certificiranem posestvu Bogata v Bovcu, sadje in zelenjava ter izdelki iz sadja in zelenjave iz KGZ Sloga Kranj ter odlična vina iz zadružnih vinskih kleti Klet Brda, Vinakras, Klet Krško in Vinska klet Metlika.

Spremljajte ponudbo na kanalih Zadružne zveze Slovenije

Zadružna zveza Slovenije in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto bosta o obogateni in priložnostni ponudbi redno obveščala prek svojih družbenih kanalov (Facebook).

Pasica logos

O ZADRUŽNI ZVEZI SLOVENIJE

59 kmetijsko-gozdarskih zadrug, članic zveze, povezuje preko 13.000 oziroma skoraj 50 % družinskih kmetij, ki v Sloveniji pridelujejo kmetijske pridelke pretežno za trg. Članice zveze skupaj ustvarijo dobrih 900 milijonov prihodkov, z zadružnimi podjetji (Mlekarna Planika, Mlekarna Celeia, Oljarna Fram ...) pa krepko čez milijardo evrov. Zadružništvo v različnih, tudi nekmetijskih dejavnostih, v Sloveniji zaposluje 2.700 ljudi, od tega jih 95 % zaposlujejo zadruge članice ZZS, ki predstavljajo 15 % vseh zadrug v Sloveniji. 330 zadružnih trgovin omogoča, da podeželje in manj razvita območja ostajajo produktivna in vitalna. Članice zveze so pretežno mešane zadruge, kar pomeni, da lokalno/regionalno odkupujejo različne kmetijske pridelke, saj imajo tudi družinske kmetije članov in partnerjev raznolike kmetijske dejavnosti.

Zadružna zveza Slovenije združuje:

  • 5 000 družinskih kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka in 44 zadrug, ki skrbijo za odkup, prodajo in predelavo mleka v 3 zadružnih mlekarnah;
  • 7 000 družinskih kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mesa in 42 zadrug, ki skrbijo za odkup in prodajo živine ter predelavo mesa v 9 zadružnih predelovalnih obratih;
  • 400 družinskih kmetij, ki pridelujejo zelenjavo in sadje;
  • 16 zadrug, ki letno odkupijo preko 100 000 t žita;
  • 2 zadružni oljarni, ki skupaj predelata preko 90 % bučnic in
  • 5 zadružnih vinskih kleti, ki povezujejo preko 800 vinogradniških družin, ki obdelujejo skoraj 1 500 ha vinogradov in pridelajo 10 milijonov odličnih vin.

Preberite tudi