Člani upravnega in nadzornega odbora ter zaposleni Zadružne zveze Slovenije so med 12. in 14. majem 2022 odšli na strokovno ekskurzijo v Avstrijo. Na ekskurziji so si ogledali mlekarno NÖM in mlekarsko zadrugo MGN, obiskali avstrijsko kmetijsko zbornico in Raiffeisen Ware Austria, ogledali dve kmetije, eno govedorejsko in eno prašičerejsko ter obiskali vinsko klet Domäne Wachau.

NÖM (Niederösterreichische Molkerei – Spodnjeavstrijska mlekarna) je druga največja mlekarna Avstriji, ki letno ustvari preko 400 mio € prometa, predela 414 mio l mleka, ki jim ga dostavijo preko mlekarske zadruge MGN (Milchgenossenschaft) in zaposlujejo preko 700 zaposlenih. Mlekarna ima širok nabor izdelkov in tudi embalaže, s katero lahko izdeluje proizvode tudi za druge mlekarne. Okrog 40 % svojih izdelkov izvozijo v 30 držav po Evropi in po svetu. Mlekarna se tudi zavzema za okolje in je od leta 2016 CO2 nevtralna. Mlekarna je 75 % v lasti Raiffeisen holdinga in 25 % v lasti mlekarske zadruge MGN. Mlekarska zadruga MGN (Milchgenossenschaft Niederösterreich) združuje okrog 2.400 kmetij, ki pridelujejo mleko in oskrbujejo mlekarno z mlekom, ki jo NÖM potrebuje. Od leta 2009 rejci svojih živali ne krmijo z GSO krmili. Zadruga je bila ustanovljena 1929 in postopoma se je tej zadrugi pridružilo več drugih zadrug. Mleko odkupujejo s področja Spodnjeavstrijsko, Štajersko, Gradiščansko in Zgornjeavstrijsko. Mlekarska zadruga MGN je največja zadruga na področju odkupa mleka v Avstriji.

Noem logo

Na sedežu avstrijske kmetijske zbornice (Landwirtschaftskammer Österreich - LKÖ) so se udeleženci seznanili z delovanjem zbornice in predlogom avstrijskega strateškega načrta ter splošnimi razmerami na kmetijskih trgih. Prisotna sta bila tudi predstavnika Panožne organizacije za sadje in zelenjavo ÖBOG in Agrarmarkt Austria, ki sta opisala delo teh dveh inštitucij. Ob koncu predavanj so preko degustacij vina predstavili avstrijske vinske regije.

IMG 3195

RWA (Raiffeisen Ware Austria) se je razvil iz skladiščnih zadrug, ki so začele delovati konec 19. stoletja in se hitro razvijale. Danes je RWA krovna organizacija kmetijskih zadrug, kjer je združenih 90 skladiščnih zadrug s preko 1.000 poslovalnic, 13.000 zaposlenih in preko 100.000 članov, ki skupaj s hčerinskimi podjetji v tujini ustvarjajo preko 4,4 mrd € prometa. RWA se ne ukvarja samo s trženjem kmetijskih proizvodov in oskrbovanjem z repromaterialom, temveč je svoje delovanje razširil tudi na oskrbo za gradbenim materialom, potrebščinami za dom in vrt, kmetijski tehniko in oskrbo z energijo.

20220513 090531

Obiskali so tudi govedorejsko kmetijo, ki se ukvarja s pitanjem goveda, predvsem lisaste pasme, redijo okrog 300 živali. Posebnost reje je, da ima vso živino v boksih po 10 živali. Vsakih nekaj tednov nabavi 10 telet in jih vhlevi, nato pa jih prestavlja iz boksa v boks, ko prihajajo nove živali. Tako vsakih nekaj tednov izhlevi po 10 živali in ima tako kontinuirano rejo t.j. hlevi niso nikoli prazni Tudi krmljenje poteka preko avtomatske dozirne naprave, ki večkrat na dan dodaja krmila v jasle in tako spodbuja tek pri živalih. Kmetija skoraj v celoti pridela krmila za svoje potrebe, le nekaj beljakovinskih krmil dokupuje.

20220513 133518

Na prašičerejski kmetiji so se udeleženci seznanili z rejo, ki ima višje standarde na področju dobrobiti živali. Prašiči imajo tako ograjen izpust in mlako z vodo, kjer se lahko poleti ohladijo. Na kmetiji trenutno mnogo investirajo, saj so poleg novega hleva postavili tudi silose za žita in skladišče za gnojevko. Kmetija krmila prideluje sam ali pa dokupuje od lokalnih poljedelcev, katere potem oskrbuje z gnojevko.

IMG 3364

Vinska klet Domäne Wachau obstaja že od začetka 18. stoletja, ko so zgradili podzemno klet in dvorec. V 20. stoletju pa so se lokalni vinogradniki zbrali in ustanovili zadrugo Domäne Wachau, kamor oddajajo svoje grozdje. Vinska klet je opremljena s sodobno merilno in predelovalno tehniko. Vsak dobavitelj prejme svoj zabojnik, kjer se preko mikročipa ne beleži le lastnik in lega, temveč tudi količina grozdja, vsebnost sladkorja in kislin ter vrsta grozdja. Tudi predelava grozdja in kletarjenje poteka na način, da so stekleničene tudi vina iz posameznih leg in so tako tudi označene na etiketi. Trenutno je okrog 40 % površin ekološko obdelanih, v naslednji letih nameravajo v celoti pridelovati in predelovati le ekološko grozdje. V zaključku ogleda so udeleženci njihova vina tudi degustirali.

IMG 3425

Oglejte si tudi