S tem odlokom se ponovno vzpostavljajo kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah. Spremembe so tudi na seznamu rdečih držav ter pri izjemah za vstop v državo brez karantene in brez negativnega izvida testa, ki so naštete v 10. členu odloka.

Pazite, tretji, četrti in peti odstavek 10. člena se uporabljajo od 15. 3. 2021.

Novost je tudi možnost prekinitve karantene, če oseba najprej peti dan po napotitvi v karanteno opravi test in je izvid testa negativen.

Ta odlok se začne uporabljati od 8. 3. 2021 in velja do 15. 3. 2021.

Besedilo odloka (Uradni list RS, št. 30 / 4. 3. 2021, stran 2040)

Preberite tudi