Zadruge na sejmu v Novem Sadu

Na mednarodnem kmetijskem sejmu v Novem Sadu so se v torek, 15. maja 2007 v okviru predstavitve, ki jo je v sodelovanju s Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije predstavili tudi Zadružna zveza Slovenije in tri slovenske zadruge Kmetijska zadruga Celje, Kmetijska zadruga Lenart in Kmetijska zadruga Ptuj. Na sejmu smo obiskovalcem predstavili delovanje zadružništva na Slovenskem in odprli možnosti za sodelovanje med zadrugami iz obeh držav. V okviru obiska sejma se je Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije srečal s predsednikom Zadružne zveze Srbije, obiskal Zadrugo Grocko v Beogradu in se sestal predstavniki Zadružne zveze Vojvodine.