ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE ZAHTEVA TAKOJŠNJE UKREPANJE DRŽAVE IN UREDITEV PROBLEMATIKE DIVJIH ZVERI
Zadružna zveza Slovenije podpira vseslovenski protestni shod »Slovenija ne bo zverinjak !!!«, ki ga v soboto, 10. avgusta 2019 organizira Sindikat kmetov Slovenije v Velikih Laščah. Zahtevamo, da država nemudoma ukrepa in pomaga prizadetim kmetom od napadov divjih zveri, zlasti volkov. Ogrožene niso le živali v ogradah, ogroženi postajajo tudi ljudje. Kljub sprejetju interventnega zakona o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka, ki naj bi slednje bistveno zmanjšal, se pokoli domačih živali na prostem nadaljujejo. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije pravi: « Zahtevamo, da se zakon začne nemudoma izvajati in se dodatno pripravijo učinkoviti ukrepi, ki bi omejili napade volkov in drugih zveri ter pripravi dolgoročna strategija upravljanja z divjadjo in zvermi v Sloveniji, ki bo zagotavljala varno sobivanje divjadi in zveri z ljudmi na podeželju. Slovenski kmetje in zadruge, ki pridelujemo hrano in ohranjamo slovensko podeželje obdelano in poseljeno ter s tem privlačno za obiskovalce, upravičeno pričakujemo hitrejše ukrepanje, da se bomo počutili varno pri kmetovanju in pridelavi hrane. Zato pozivamo vse, da se pridružite protestnemu shodu v soboto v Velikih Laščah.«