Mednarodni dan zadružništva
Letošnji mednarodni dan zadružništva bomo obeležili 6. julija 2019. Tema letošnjega dne je Zadruge za dostojno delo. Namen letošnje teme je poudariti, da zadruge s svojim delovanjem prispevajo k ohranjanju delovnih mest in spodbujajo dostojno delo, saj so podjetja osredotočena na ljudi, za katera je značilen demokratični nadzor, ki daje prednost človeškemu razvoju in socialni pravičnosti na delovnem mestu. Zadružništvo je v svetu daleč od obrobnega pojava. Po nedavni oceni Mednarodne zadružne zveze(ICA) so zadruge glavni vir dohodka za približno deset odstotkov svetovnega prebivalstva, zadružništvo pa se najpogosteje pojavlja v bolj razvitih državah po svetu.