Uspešno zaključen posvet zadružnikov
V Portorožu se je uspešno zaključil posvet zadružnikov, ki ga je letos že 46. pripravila Zadružna zveza Slovenije. Na tokratnem posvetu je osrednja pozornost bila namenjena zadružništvu in kmetijski politiki po letu 2020. Predstavljeni so bili pogledi na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020. Mladi so predstavili svoje poglede o prihodnosti kmetijstva in podeželja. Drugi dan posveta je bil namenjen predstavitvi stanj v slovenskem kmetijstvu in agroživilstvu. Svoje delo so predstavili Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice. Več o posvetu in gradivih v okencu Posvet zadružnikov.