VABILO NA POSVET ZADRUŽNIKOV 2019

»ZADRUŽNIŠTVO IN SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA PO LETU 2020«

Portorož, 12. in 13. marec 2019, Grand hotel Bernardin

V Portorožu bo letos potekal šestinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Posvet osrednjo pozornost namenja zadružništvu in kmetijski politiki po letu 2020. Osvetljuje poglede na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020, nas seznanja s pogledi mladih o prihodnosti, posebno mesto namenja sodelovanju z različnimi skladi in inštitucijami ter predstavlja aktualna dogajanja v kmetijstvu in agroživilstvu.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli in soustvarjajte našo skupno prihodnost.

O podrobnostih in prijavi se pozanimajte v vaši zadrugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, telefon 01 24 41 360 ali E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

vabilo, program posveta, prijavnica na posvet, rezervacija prenočišča.

Gradiva posveta

Prihodnost kmetijstva, gozdarstva, živilstva in podeželja po letu 2020 in vplivi klimatskih sprememb, Pierre Bascou

Zakonodajni ukrepi na področju gozdarstva in zemljiške politike, dr. Jože Podgoršek

Zakonodajne in druge aktivnosti MKGP na področju kmetijstva in prehrane v letu 2019, mag. Tanja Strniša

Predstavitev izhodišč Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva, dr. Darja Majkovič

Kako pomladiti podeželje in povečati interes mladih za kmetovanj, Rok Damijan

Teze o razvoju slovenskega kmetijstva do 2030: znanje, podjetništvo in sodelovanje?, dr. Emil Erjavec

Stanje v slovenskem kmetijstvu in na kmetijskih trgih, Marjeta Pintar

Kaj se obeta slovenski predelavi hrane po letu 2020, dr. Aleš Kuhar

Položaj pridelave in predelave v verigi preskrbe s hrano, Igor Hrovatič

Priložnosti za sodelovanje zadrug s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Velislav Žvipelj

Novosti in delo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, mag. Miran MiheličFoto galerija