Začeli so se zadružni posveti v regijah

Zadružna zveza Slovenije tudi v letošnjem letu organizira in vabi na regijska srečanja zadružnikov, ki se jih udeležujejo predsedniki, direktorji, člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter zaposleni v zadrugah. Na regijskih srečanjih vam bomo skupaj s sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavili prihodnje usmeritve Skupne kmetijske politike po letu 2020 in aktualna dogajanja na področju kmetijstva (razpisi, zakonodaja), sledil bo pregled podatkov poslovanja zadrug ter trenutnega dela Zadružne zveze Slovenije in načrtovanih aktivnosti. Predstavili bomo tudi možnosti za sodelovanje zadrug s Semenarno Ljubljana in Deželno banko Slovenije. Osrednja vsebina regijskih srečanj je namenjena razpravi in predstavitvi problematike, s katero se srečujejo zadružniki v posamezni regiji. Prvi regijski posvet je že potekal v četrtek, 1. februarja 2018, za zadružnike Celjske, Koroške in Savinsko-Šaleške regije.

Termini regijskih izobraževanj:

Torek, 6.2.2018 – PTUJSKO-ORMOŠKA, PREKMURSKO-PRLEŠKA IN ŠTAJERSKA REGIJA
Sreda, 7.2.2018 - KAMNIŠKO-ZASAVSKA, GORENJSKA IN LJUBLJANSKA REGIJA
Torek, 13.2.2018 - DOLENJSKO – BELOKRANJSKA IN POSAVSKA REGIJA
Petek, 16.2.2018 JUŽNO-PRIMORSKA, SEVERNO-PRIMORSKA IN NOTRANJSKA REGIJA