Katalog živil za javna naročila
GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je skupaj z Zadružno zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pripravila spletno orodje »Katalog živil za javna naročila«, ki je začelo delovati konec leta 2017. Cilj Kataloga živil za javna naročila je po eni strani približati in povezati ponudnike lokalnih živil (kot so kmetje, zadruge, mlekarne) z javnimi zavodi in s tem povečati količino kakovostne lokalno pridelane hrane v javnih zavodih. Pomembno je namreč, da se iz lokalnih in sezonskih sestavin pripravljena hrana ponudi tudi našim najmlajšim v vrtcih in šolah in drugim varovancem javnih zavodov, kot so bolnišnice, domovi za ostarele, kjer morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja. V katalogu je trenutno zbrana ponudba izdelkov iz 27-tih kategorij, s ponudbo preko 1900 tipov živil za javna naročila in izločene sklope. Ponudba v katalogu se spreminja skladno z aktualnim stanjem na trgu in potrebami javnih zavodov. V Katalogu živil za javna naročila s svojo ponudbo lokalno in sezonsko pridelanih živil in hrane sodelujejo tudi zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije. Katalog je dostopen na spletni povezavi https://www.katalogzivil.si/.