Odprti razpis za podporo za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017. Zadruge, ki še niste svojih članov certificirale za shemo izbrana kakovost Slovenija bodisi za mleko bodisi za meso, je to predvidoma zadnji razpis, ki bo omogočil zagotovitev povračila stroškov certificiranja. Za vstop v shemo izbrana kakovost Slovenija za sadje, bo razpis, po napovedih ministrstva, objavljen spomladi prihodnje leto. Glede na to, da bo vnos vlog na javni razpis možen še v januarju 2018, je zelo pomembno, da se morajo upravičenci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, pri kontrolnih organizacijah prijaviti v postopek certificiranja najkasneje do 31. 12. 2017. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.