Izjava Zadružne zveze Slovenije ob katastrofalni suši

Ekstremna vročina in suša, ki v nekaterih delih države traja že vse od aprila, potem neurja s točo in orkanski veter, ki so zajeli celotno Slovenijo, povzročajo velik izpad kmetijske proizvodnje in ogromno škodo. Zaradi suše so najbolj na udaru kmetijske rastline, zlasti koruza, vrtnine, travniki, sadovnjaki in vinogradi. »Čas je, da takoj pristopimo k strateškemu reševanju problemov namakanja in se odzovemo na podnebne spremembe. Če želimo zagotoviti pridelavo lokalne hrane in s tem prehransko varnost Slovencev, če želimo ublažiti dohodkovna, proizvodna in gospodarska tveganja kmetij in podjetij, bomo morali temu prilagoditi tudi naše kmetijstvo in zagotoviti ustrezne spodbude za kmete, da bodo lahko svojo kmetijsko pridelavo prilagodili podnebnim spremembam", je poudaril Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Zadružna zveza Slovenije zato poziva vse pristojne, da se hitro in učinkovito lotijo sistemskega ukrepanja in reševanja problematike. Nujno je prenoviti in popraviti Vogršček, ki je povsem dotrajan in zgraditi namakalno mrežo za celotno Vipavsko dolino. Podprli smo pobudo o revitalizaciji celotnega 11 Mlinskega potoka, ki bo uredil vodni režim v tem potoku in zagotovil potrebe po vodi za celotno apaško dolino. Nujno je bolje izkoristiti vodotok reke Mure in pristopiti k izgradnji regijskega namakalnega sistema v Pomurju, ki bo pomenil rešitev za številne pomurske kmete in zagotovil namakanje več tisoč hektarov kmetijskih površin. Muro za namakanje izkoriščajo tako Avstrijci kot Hrvatje, le Slovenija pusti, da neizkoriščena teče mimo.

Ob tem Peter Vrisk dodaja:"Zaradi suše in vročine niso prizadete le kmetijske rastline in zmanjšan ali uničen pridelek. Posledice so veliko hujše. Pomanjkanje vode, ogroža pridelavo lokalne hrane in s tem samooskrbo države. Zaradi suše grozi pomanjkanje krme, saj je bilo zgodnjega odkosa precej manj, drugi in tretji odkos pa sta minimalna ali pa ju sploh ni. S tem je ogrožena osnovna čreda živali, ki jo bodo kmetje prisiljeni zmanjševati, če ne bodo imeli krme oziroma bo ta cenovno nedostopna. Suša vpliva tudi na druge gospodarske panoge, kot je proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn, ki je zaradi nižjih vodotokov bistveno zmanjšana."