Državni zbor sprejel spremembo Zakona o kmetijstvu

Državni zbor Republike Slovenije je 24. maja 2017 sprejel spremembo Zakona o kmetijstvu. Z vidika Zadružne zveze Slovenije so posebej pomembne določbe o organizacijah in skupinah proizvajalcev, ki opredeljujejo vzpostavitev in priznanje organizacij proizvajalcev, njihovih združenj, skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je ob tem poudaril: "Pričakujemo, da bodo podzakonski predpisi z določitvijo podrobnejših pogojev omogočili tudi že delujočim kmetijskim in gozdarskim zadrugam, da pridobijo status priznane organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev oziroma skupine proizvajalcev za skupno trženje ali za izvajanje shem kakovosti ter s tem povezane spodbude, predvidene v predpisih EU in Programu razvoja podeželja."

Novela zakona posega v skoraj vsa poglavja zakona, na primer v določbe o temeljnih pojmih, postopku za uveljavljanje ukrepov, varstvu potrošnikov, prilagajanju podnebnim spremembam, informiranju javnosti o kmetijstvu in kmetijski politiki, dodaja tudi nova poglavja, na primer o doniranju hrane.