Mednarodna konferenca SLOVENIACOOP 2012 – Zadružništvo – vektor sprememb v Evropi
V Ljubljani se bo od 16. in 17. oktobra 2012 odvijala mednarodna konferenca »SlovenijaCoop2012 – Zadružništvo – vektor sprememb v Evropi«, ki jo organizira Slovenski forum socialnega podjetništva, Institut Novum in ELDR v sodelovanju z največjim zadružnim podjetjem na svetu Mondragon iz Baskije, Zadružno zvezo Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Fundacijo Prizma in Raziskovalnim inštitutom za socialno ekonomijo RISE.
Udeležbo na konferenci je potrdil tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. V spodbudo razvoju zadružništva v Sloveniji in Evropi so na konferenco vabljeni ugledni predavatelje iz Slovenije in tujine, ki bodo poleg teoretičnih podlag in primerjalnih prednosti zadružništva predstavili številne primere dobrih praks različnih vrst zadrug. S konferenco želijo organizatorji spodbuditi lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje iniciativ razvoja zadružništva in ustvarjanje novih delovnih mest v socialnem podjetništvu. Več informacij o konferenci najdete na spletni strani www.fsp.si/coop2012.