COPA COGECA

Evropsko združenje kmetov in zadrug - COPA COGECA
Povezava na uradno  spletno stran

Delovna skupina pri COPA COGECA za goveje meso
Delovna skupina pri COPA COGECA za mleko
Delovna skupina za vino pri COPA/COGECA
Delovna skupina za skupno kmetijsko politiko pri COPA/COGECA