Vabilo na posvet

Z namenom predstaviti stanje in možnosti za razvoj zadrug v Sloveniji ter pozitivne izkušnje z zadružništvom v pokrajini Trentino s podobnimi geografskimi značilnostmi in zgodovino v sosednji Italiji, Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije organizira posvet z naslovom »Gospodarski in družbeni pomen zadrug – stanje in razvojne možnosti v Sloveniji ter izkušnje iz sosedstva”.

Posvet bo v torek, 17. novembra 2009 ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4,  Ljubljana.

Na posvetu bodo s svojimi prispevki sodelovali predstavniki Zadružne zveze Trentina, Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zadružne zveze Slovenije. Želimo, da z vašim sodelovanjem na posvetu prispevate svoja razmišljanja in pobude in jih delite z udeleženci ter pripomorete k celoviti osvetlitvi razvojnih potencialov na tem področju in dograjevanju primernega okolja za razvoj zadrug v Sloveniji. 

Vljudno vabljeni!