Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO
Naše poslanstvo je vzpodbujanje in zastopanje trajnostnega razvoja zadrug s sodelovanjem v korist članov in zadovoljstvo potrošnikov.


VIZIJA
Naš cilj je združevati kmetijske, gozdarske, trgovske in druge oblike zadružne organiziranosti. Želimo poslovno povezati kmetijsko pridelavo in predelavo v slovenskem prostoru in ji omogočiti enakovreden vstop v mednarodno menjavo. Želimo ustvariti poslovne pogoje, ki bodo zadrugam omogočili tržno konkurenčno poslovanje, z najsodobnejšimi pristopi v organizaciji in vodenju. Zagotoviti želimo ustrezne razvojne možnosti zadružništvu v regijah in po posameznih sektorjih. Poslovna usmerjenost nam narekuje spremembe, ki bodo usmerjene v večjo prepoznavnost in vplivnost zadrug in zveze v okolju in zagotavljanju visoko strokovno usposobljenih kadrov, ki bodo sposobni upravljati celovit zadružni sistem. Sodelovanje in razvoj sta prvini, ki ju gojimo že več kot 35 let in ju nameravamo tudi v prihodnje.