Mednarodni kmetijski sejem v Novem Sadu

V Novem Sadu je potekal od 9. do 16. maja 2009 že 76. mednarodni kmetijski sejem, ki je največji sejem kmetijstva v jugovzhodni Evropi. Sejem je obiskal tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije s sodelavci in sodeloval na srečanju zadružnih zvez jugovzhodne Evrope, ki ga je pripravila Zadružna zveza Vojvodine. Kot gostje Zadružne zveze Vojvodine smo v medsebojnih pogovorih izmenjali izkušnje in se dogovorili za še tesnejše medsebojno sodelovanje.

V okviru sejma smo se srečali s Sašom Draginom ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Srbije in z makedonskim ministrom za kmetijstvo Acem Spasenoskim. Na srečanju z makedonskim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo je tekla beseda o konkretni izmenjavi izkušenj na področju delovanja in povezovanja kmetijskih organizacij. Makedonija želi izboljšati organiziranost kmetijskega sektorja in na tem področju so zanjo zanimive izkušnje Slovenije. V okviru strokovnih sejemskih prireditev je v nedeljo potekala okrogla miza na temo organiziranja zadružništva v državah nekdanje Jugoslavije, kjer so predstavniki posameznih zadružnih zvez, tudi Zadružne zveze Slovenije, predstavili aktualne razmere v zadružništvu in spregovorili o težavah in možnostih za zadružništvo. Srečali smo se tudi s slovenskim kmetijskim ministrom dr. Milanom Pogačnikom, si ogledali predstavitve slovenskih živilsko predelovalnih podjetij, ki so se združena predstavljala na razstavnem prostoru ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in opravili številne dvostranske pogovore s predstavniki kmetijstva in zadružništva. Obiskali smo tudi eno večjih zadrug v Vojvodini »Z.Z. Zadrugarka« v Somborju, ki deluje že več kot 60 let.