Novinarska konferenca Zadružne zveze Slovenije

Na srečanju z novinarji, ki je potekalo v sredo, 21. januarja 2009 v Ljubljani je predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk predstavil delo Zadružne zveze Slovenije v letu 2008 in načrte za prihodnje. Napovedal je  regijske posvete zadružnikov, ki se bodo odvijali v mesecu januarju in februarju po posameznih regijah za zadružnike, člane upravnih in nadzornih odborov in zaposlene v zadrugah. Prvo srečanje bo potekalo za zadružnike Koroške, Savinjsko-Šaleške in Štajerske regije. V okviru Zadružne akademije za leto 2009 smo pripravili bogat program seminarjev, ki vključujejo več strokovnih področij pomembnih za zadruge. V letošnjem letu načrtujemo izvedbo 16 seminarjev. Predstavil je tudi delo v evropskem združenju kmetijskih zadrug COGECA. Ob koncu je novinarje seznanil z letnim posvetom zadružnikov v Portorožu, ki bo potekal 10. in 11. marca 2009, kjer bo osrednja tema zadružništvo, kot priložnost v negotovih gospodarskih razmerah. Napovedal je konferenco o Zahodnem Balkanu, možnostih za širitev in medsebojno sodelovanje, ki bo potekala 29. maja 2009 v Sloveniji.