Na obisku delegacija Hrvaške zveze zadrug

V ponedeljek, 17. novembra 2008 je Zadružno zvezo Slovenije obiskala delegacija Hrvaške zveze zadrug. Hrvaške goste smo seznanili s slovensko zakonodajo na področju zadružništva, urejanjem članskih razmerij v zadrugah in posebnostmi, ki jih imajo zadruge v Sloveniji, glede na ostale gospodarske subjekte na področju davčne politike in javnih razpisov. Predstavili smo jim delovanje zadružnega poslovnega sistema in sodelovanje z evropskim združenjem kmetijskih zadrug COGECA. Srečanje najvišjih predstavnikov Hrvaške zveze zadrug in Zadružne zveze Slovenije je pomemben korak k razvoju tesnejšega medsebojnega sodelovanja in celoviti izmenjavi izkušenj.