Predstavljena vizija prihodnosti skupne kmetijske politike v Evropi

Na skupni seji se je konec septembra sestalo predsedstvo COPA in COGECA in obravnavalo besedilo izjave o viziji prihodnosti Skupne kmetijske politike v Evropi, ki so jo uradno predstavili na Kongresu evropskih kmetov 2008, ki je potekal med 30. septembrom in 1. oktobrom v Bruslju. Besedilo izjave obravnava Skupno kmetijsko politiko in zahteve, ki jih postavljajo kmetijski proizvajalci in kmetijske zadruge. Skupna kmetijska politika naj bi po mnenju predstavnikov COPA-COGECE, poleg tega, da zagotovi potrošnikom varno in dostopno raznoliko hrano, poskrbela tudi, da ostajajo kmetje z upoštevanjem strogih evropskih kakovostnih norm še vedno konkurenčni s svetovnimi proizvajalci. Kmetijstvo mora nuditi razvojne možnosti na podeželju in skrbeti za ohranjanje podeželja. Evropska politika naj bi podpirala raziskave o vplivu podnebnih sprememb na kmetijstvo in kmetijam pomagala pri prilagajanju na omenjene spremembe. Razmišljati je potrebno o pomenu kmetijstva za pridelavo neprehrambenih pridelkov, s katerimi lahko zmanjšamo emisije CO2 in tako poskrbimo za večjo energijsko neodvisnost. Poudarili so še, da je pomembno vzpodbuditi mlade kmete, da ostanejo na kmetijah in bolj izpostaviti probleme, kot so finančna kriza, podnebne spremembe in energijska kriza. Organizacija evropskih kmetov in evropskih kmetijskih zadrug COPA COGECA letos praznuje 50 letnico delovanja. Srečanj se je udeležil tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije in podpredsednik COGECA.