Sestala se je pogajalska skupina za pšenico

V ponedeljek, 30. junija 2008 se je v Murski Soboti sestala pogajalska skupina, ki jo zastopajo predstavniki Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, predstavnik pridelovalcev pšenice iz delniške družbe in predstavniki mlinsko predelovalne industrije, da bi določili izhodiščno odkupno ceno pšenice. Pogajalska skupina je predlagala izhodiščno ceno za krušno pšenico 210 € za tono. Stroške prevzema naj bi prevzeli kupci, pridelovalci pa bi plačali stroške analize. Stroški analize ostajajo na ravni lanskega leta povišani za stopnjo inflacije, kar pomeni do 1.499 kg 7,46 € po vzorcu, od 1.500 kg do 6.300 kg 5,33 € po toni in nad 6.300 kg 33,55 € po vzorcu. K navedenim cenam se doda še DDV. Pogajalska skupina predlaga pridelovalcem skladiščenje pšenice in njeno kasnejšo prodajo, ko se bo cena dokončno oblikovala. Predstavniki mlinsko predelovalne industrije so izrazili interes za nakup slovenske pšenice. Dogovorili so se, da se ponovno sestanejo 8. julija, ko bodo razmere na trgu bolj jasne in bodo lahko cene lahko bolj definirali.