Sestala se je pogajalska skupina pridelovalcev pšenice

V ponedeljek, 16. junija 2008 je v Murski Soboti potekal sestanek pogajalske skupine Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije o odkupu pšenice letine 2008. Na sestanku so predstavniki pridelovalcev predstavili kriterije in pogoje za odkup pšenice. Predlagali so akontacijsko ceno za pšenico ob žetvi, ki bi za razreda A znašala 220 EUR na tono, za razred B 210 EUR na tono in za razred C 200 EUR na tono. Navedene cene se povečajo za stroške prevzema, analizo in sušenje plača pridelovalec. Za stroške analize so predlagali, da ostanejo enaki kot v letu 2007. Pogajalska skupina mlinarjem priporoča, da pridelovalcem pšenice omogočijo skladiščenje pšenice. V prihodnjem tednu se bo pogajalska skupina ponovno sestala s predstavniki mlinsko predelovalne industrije.