Upravni odbor na svoji prvi seji v novi sestavi

V Lukovici pri Domžalah je v četrtek, 15. maja 2008 potekala prva seja upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije v novi sestavi. Osrednja tema srečanja je bilo konstituiranje upravnega odbora ter njegovih odborov in komisij. Upravni odbor je v skladu s pravili zveze izmed članov soglasno izvolil dva podpredsednika Anemarijo Gerold in Cvetka Zupančiča. V skladu s pravili Zadružne zveze Slovenije je odprl postopke za imenovanje strokovnih odborov in komisij, ki jih bo dokončno potrdil na naslednji seji.