Izvoljeni nov upravni in nadzorni odbor Zadružne zveze Slovenije

V letih od 2008 do 2012 bo Zadružno zvezo Slovenije še naprej vodil Peter Vrisk skupaj s petnajstimi člani upravnega odbora. Tako so se odločile članice na torkovem XXXVI. rednem letnem občnem zboru Zadružne zveze Slovenije v Lukovici. V upravni odbor so bili izvoljeni še Berdnik Jožef, Biščak Matej, Bonin Avrelij, Gerold Anemarija, Hergan Marjan, Jevnikar Marjan, Peršolja Silvan, Pintar Dušan, Pušnik Anton, Rajšp Janez, Rihtarič Janez, Sobočan Milan, Zagožen Stanko, Zupančič Cvetko in Živič Janez.  Petčlanski nadzorni odbor Zadružne zveze Slovenije sestavljajo predsednik Pirc Mirko in člani Kure Ivan, Ramšak Danica, Rappl Boris in Vrhovec Milena.  Na občnem zboru so se članice Zadružne zveze Slovenije tudi seznanile s poročilom o delu upravnega odbora zveze v minulem letu in poročilom nadzornega odbora. Sprejele so letno poročilo Zadružne zveze Slovenije za leto 2007 in spremembo in dopolnitev pravil zveze. Občni zbor je podprl zahtevo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, da se izločijo plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči iz obdavčitve.