Uspešno zaključen letni posvet zadružnikov v Portorožu

V petek, 14. marca 2008 smo uspešno zaključili tradicionalni, letos že 35. letni posvet zadružnikov. Dvodnevni posvet zadružnikov, ki so se ga poleg zadružnikov udeležili ugledni domači in tuji gostje je želel z naslovom »Zadružni pogled v prihodnost evropskega kmetijstva« poudariti naše posebnosti in priložnosti, ki jih lahko zadruge izkoristimo v prihodnje. Na posvetu so sodelovali ugledni slovenski strokovnjaki s področja kmetijstva in živilstva in visoki gostje iz Splošne konfederacije kmetijskih zadrug v Evropski uniji (COGECA). Predsednik Zadružne zveze Slovenije g. Peter Vrisk je v nagovoru poudaril, da je slovensko kmetijstvo in zadružništvo trden temelj in eden ključnih dejavnikov razvoja podeželja. Predstavil je poslovne okvire zadružništva, izpostavil okrepljeno delovanje Zadružne zveze Slovenije v mednarodnih okvirih, pomen medsebojnega sodelovanja in zaključil s predstavitvijo programa letošnjega posveta.