Zadružna akademija o internem komuniciranju

Zadružna zveza Slovenije pripravlja v okviru Zadružne akademije seminar z naslovom »Interno komuniciranje«. S seminarjem bo predavateljica ogovorila na dileme, ki se pojavijo, če ne sporočamo dovolj in se v kolektivu razširijo neformalne govorice, ali če sporočamo preveč ali neprimerne vsebine in s tem izgubljamo kredibilnost. Poiskali bomo odgovore na vprašanja, kako naj se interno komuniciranje vključuje v vsakdanje delo vodilnih v podjetju ter katera orodja in komunikacijske poti poznamo, kako jih uporabimo. Seminar bo potekal v četrtek, 6. marca 2008 v seji sobi Zadružne zveze Slovenije. Vljudno vabljeni!