Organi zveze
Člani upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2016 – 2020
Peter Vrisk, predsednik Matjaž Brezovar, Koordinator za Dolenjsko Belokranjsko regijo
Borut Florjančič, Koordinator za Posavsko regijo Matej Biščak, Koordinator za Notranjsko regijo
Slavko Rabič, Koordinator za Gorenjsko regijo Samo Mohorčič, Koordinator za Ljubljansko regijo
Nikolaj Maver, Koordinator za Severno Primorsko regijo Jožef Bračko, Koordinator za Prekmursko Prleško regijo
Marjan Colja, Koordinator za Južno Primorsko regijo Matjaž Krevh, Koordinator za Koroško regijo
Janez Šušteršič, Koordinator za Kamniško Zasavsko regijo Ivan Drev, Koordinator za Savinjsko Šaleško regijo
Anton Kuzman, Koordinator za Celjsko regijo Janez Rajšp, Koordinator za Štajersko regijo

Clani nadzornega odbora

Člani nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2016 - 2020
Ivan Kure, predsednik  
Danica Ramšak Silvan Peršolja
Marija Čebin - Prašnikar Milena Vrhovec

Clani nadzornega odbora