Organi zveze
Člani upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2016 – 2020
Peter Vrisk, predsednik Matjaž Brezovar, Koordinator za Dolenjsko Belokranjsko regijo
Marjan Hergan, Koordinator za Ptujsko Ormoško regijo Matej Biščak, Koordinator za Notranjsko regijo
Borut Florjančič, Koordinator za Posavsko regijo Samo Mohorčič, Koordinator za Ljubljansko regijo
Slavko Rabič, Koordinator za Gorenjsko regijo Jožef Bračko, Koordinator za Prekmursko Prleško regijo
Nikolaj Maver, Koordinator za Severno Primorsko regijo Matjaž Krevh, Koordinator za Koroško regijo
Marjan Colja, Koordinator za Južno Primorsko regijo Ivan Drev, Koordinator za Savinjsko Šaleško regijo
Janez Šušteršič, Koordinator za Kamniško Zasavsko regijo Janez Rajšp, Koordinator za Štajersko regijo
Sonja Anadolli, Predstavnik posebne skupine članic Anton Kuzman, Koordinator za Celjsko regijo

Clani nadzornega odbora

Člani nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2016 - 2020
Ivan Kure, predsednik  
Danica Ramšak Silvan Peršolja
Marija Čebin - Prašnikar Milena Vrhovec

Clani nadzornega odbora