Peter Vrisk in Cvetko Zupančič izvoljena v Državni svet RS

Na volitvah dveh predstavnikov kmetov v Državnem svetu RS, ki so potekale 22. novembra 2007 sta bila izvoljena kandidata Zadružne zveze Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Peter Vrisk in Cvetko Zupančič. Oba novo izvoljena državna svetnika sta tudi v preteklem mandatu zastopala interese kmetijstva in zadružništva v Državnem svetu RS. Zadružna zveza Slovenije izvoljenima svetnikoma iskreno čestita!