Zadružna akademija v polnem teku

V sredo, 21. novembra 2007 v Ljubljani potekal seminar z naslovom »Priprave na obračun poslovanja za leto 2007«. Seminar je bil namenjen računovodjem, finančnim delavcem in direktorjem zadrug. Predavateljica je predstavila med drugim davčno zakonodajo, nova pravila nakazovanja na transakcijske račune, pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga, novosti na področju avtorskih in podjemnih pogodb in vrsto drugih za računovodje pomembnih informacij za pravilno pripravo obračuna poslovanja. Seminarjev so se udeležili številni predstavniki zadrug.