Mednarodni dan zadružne zveze

V soboto, 7. julija 2007 bo potekal 85. mednarodni zadružni dan in 13. mednarodni dan zadružništva Združenih narodov, ko zadruge po svetu proslavijo zgodovino zadružnega gibanja. Namen mednarodnega zadružnega dne je poudariti vlogo in pomen zadrug kot vzora mednarodne solidarnosti in ekonomske učinkovitosti. Osrednja tema letošnjega mednarodnega zadružnega dne so zadružne vrednote in načela za družbeno odgovornost. Mednarodna zadružna zveza želi poudariti, da so zadruge po svoji osnovni naravi podjetja, ki združujejo ekonomski, okoljski in socialni vidik, sočasno pa skrbijo za pričakovanja svojih članov ob skrbi za družbeno odgovornost. Zadružni način organiziranja spodbuja ljudi k medsebojnemu sodelovanju in vzajemni pomoči ter k družbeno odgovornemu ravnanju zadružnikov, zadrug in zadružnih podjetij.
Vsem zadružnicam in zadružnikom, zadrugam – našim članicam iskreno čestitamo ob mednarodnem zadružnem dnevu!