logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Sprejeta novela zakona o zadrugah Natisni

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji redni aprilski seji, ki je potekala 26. aprila 2007, opravil tretjo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah. Odločal je o dveh amandmajih k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah in o besedilu zakona v celoti. Državni zbor je sprejel amandma, ki določa, da so zadruge upravičene do državnih pomoči. Poleg tega je Državni zbor RS sprejel še en  amandma redakcijskega značaja in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah v celoti. Sprejeti zakon predstavlja za zadruge pomemben temelj njihovega nadaljnjega delovanja in uspešnega razvoja. Zadovoljni smo, da so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter poslanci razumeli pomen novele zakona o zadrugah in jo po več letnih prizadevanjih Zadružne zveze Slovenije podprli tudi pri dokončnem oblikovanju predloga in njegovem sprejemu v tretjem branju.

Zakon o zadrugah je bil sprejet leta 1992 in se po petnajstih letih prvič pomembneje vsebinsko spreminja. Zakonska novela med drugim ureja združitve, delitve in drugo statusno preoblikovanje zadrug. Upoštevajoč praktične izkušnje pri dosedanjem izvajanju zakona in splošni razvoj korporacijske zakonodaje novela tudi spreminja oziroma dopolnjuje posamezne določbe, ki urejajo članska razmerja, organe zadruge, letna poročila, zadružno revizijo in vpis v sodni register. Zelo pomembna je izrecna določba, da se zadrugam zagotovi ustreznejša obravnava na področju državnih pomoči. Po prepričanju Zadružne zveze Slovenije je določba, v skladu s katero so zadruge upravičene do državnih pomoči, nujna zaradi zagotovitve enakopravnega položaja zadrug z drugimi gospodarskimi subjekti in prihodnjega zadružnega razvoja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters